Leica GNSS Spider-programvare

Alt-i-ett-løsning for GNSS-nettverk og overvåkingsprosjekter

Leica Nova MS60

Leica Spider-programvarepakken er infrastrukturløsningen for GNSS-nettverk som gir enkel tilgang til alle tilgjengelige data fra alle GNSS-enheter på én praktisk plassering, slik at brukere i felten og kollegene på kontoret blir mest mulig effektive.

Alle konstellasjoner, alle sensorer, alle bruksområder

Oppnå høyest mulig effektivitet ved å vise alle data på ett sted som alltid er tilgjengelig uansett hvor du befinner deg. Spider er en løsning for alle bruksområder, den støtter alle GNSS-konstellasjoner, alle sensorer og alle standarder - slik at du kan lykkes med virksomheten.

Spider-programvarepakken er den første nettbaserte løsningen for administrasjon av sanntids- og etterbehandlingstjenester. Operatører og brukere får nå enkel tilgang til Spider-programvarepakken når som helst og uansett hvor de er.

Med støtte for åpen standard kan alle mottakere integreres i Spider-programvarepakken, og korrigeringer kan sendes til alle rovermodeller.

Leica Spider Business Center kombinerer alle elementene du trenger for å håndtere infrastrukturen på en effektiv måte, inkludert administrering av brukere og tilgang, overvåking av nettverk og roverstatus, og gir sluttbrukerne tilgang til statusinformasjon og etterbehandlingstjenester.

Fordeler

  • Effektiv og sikker, slik at du kan fokusere på det du er god på
  • Praktisk i bruk både lokalt og eksternt
  • Reduserer kostnadene til infrastruktur og vedlikehold
  • Oppgraderbar og utvidbar løsning som ivaretar din investering
  • GNSS-fremtidssikker

Bruksområder

Spider er en svært tilpasningsdyktig plattform for GNSS-infrastruktur. Spider-pakken kan også administrere store seismiske nettverk og sørge for høyhastighets sanntidsovervåking av kritisk infrastruktur som bygninger, broer, gruver og flyplasser. Den modulbaserte arkitekturen kan enkelt skaleres for ditt bruksområde og budsjett.

Spider sanntids korrigeringstjenester

Med GNSS Spider kan du gjøre korrigeringsdata tilgjengelige med den metoden, det formatet og den kommunikasjonskanalen som passer best for kundenes behov (rovere), slik at tjenestene kan tilbys til en bred kundemasse. Den støtter ulike bransjestandardformater som RTCM og teknologier som Ntrip for å sikre best mulig kompatibilitet med kundenes systemer.

Man kan betjene ulike grupper som landmåling, innhenting av informasjon, maskinstyring eller presisjonsjordbruk med posisjoneringsløsninger med ulike presisjonsnivåer – fra dm til cm på noen sekunder.

Posisjoneringstjenester

Spider Positioning-modulen bruker kontinuerlig strømmede eller regelmessig nedlastede data, og beregner stasjonskoordinater automatisk og kontinuerlig i sanntid eller ved etterbehandling. Spider Positioning bruker utprøvde algoritmer som er tilpasset overvåkingapplikasjoner, og gir svært god nøyaktighet og pålitelighet også med enkle frekvensmottakere. Resultatene fra Spider Positioning kan analyseres med Leica SpiderQC og Leica GeoMoS, og kan gjøres tilgjengelige på nett med Leica SpiderWeb.

SpiderWeb

Visit our demo portal for SpiderWeb
Visit our demo portal for SpiderWeb

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.

Spider Business Center

Visit our demo portal for Spider Business Center
Visit our demo portal for Spider Business Center