Leica Viva SmartPole

Arbeid enkelt med enten GNSS eller TPS

Leica Viva SmartPole

Leica SmartPole gir fullstendig valgfrihet – du kan enkelt bytte mellom GNSS og TPS og omvendt. Mål alle punkter én gang med GNSS eller TPS, eller foreta raske målinger med begge for TPS-oppsettpunkter. Du trykker bare på et ikon, så endres SmartPole umiddelbart, slik at du har fullstendig fleksibilitet for maksimal produktivitet.

TPS-oppsett på sparket

Med SmartPole kan du ganske enkelt starte målingen, og foreta oppsett på sparket mens du fullfører målingen. Det er ikke nødvendig å måle orienteringspunkter først, slik at du sparer tid ved planlegging og utførelse av målingen.

Fleksibilitet

Det er ikke lenger nødvendig å måle opp orienteringspunkter før du måler detaljpunkter. Med SmartPole kan du bare begynne å måle. Hvis et punkt kan måles med både GNSS og TPS, kan dette punktet brukes som kontrollpunkt på sparket. Velg kontrollpunkter som gir best geometriske fordeling, samtidig som du fullfører målingen.

Ingen begrensninger

Kontrollpunktenes plassering legger ofte begrensninger på hvor TPS-enheten kan plasseres. Med SmartPole kan du velge den mest praktiske plasseringen for totalstasjonen. Traversering er ikke lenger nødvendig -  hvert TPS-oppsett kan utføres uavhengig med nye koordinater og orientering som fastslås med SmartPole GNSS.

 

GNSS Unlimited performance

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.