Leica Geosystems og Xwatch Safety Solutions utvikler 3D Avoidance Zone-system for anleggsområder

Den kombinerte løsningen gjør det mulig for brukerne å opprette eller importere 3D-soner som skal unngås både over og under bakken, direkte i Leica MC1 maskinkontrollprogramvare.

Leica MC1 maskinstyringsprogramvare med digitale 3D-soner som må unngås for å beskytte eiendom og infrastruktur.

(Heerbrugg, Sveits, 15. mars 2022) Leica Geosystems, en del av Hexagon, og Xwatch Safety Solutions, en globalt ledende aktør innen arbeidssikkerhet, annonserte i dag en viktig milepæl i samarbeidet for å forbedre sikkerheten på anleggområder og beskytte infrastruktur.

Den innovative kombinerte løsningen gjør det mulig for brukerne å opprette eller importere 3D-soner som skal unngås både over og under bakken, direkte i Leica MC1 maskinstyringsprogramvare.

"Vi (Xwatch) har koblet et XW5- system som viser høyde, svingradius og RCI-kapasitetsindikator til Leica MC1 maskinstyringsprogramvare. Integrasjonen av XW5 danner en virtuell vegg med høyde og svingradius, i tillegg til dybdekontroll som gjør det mulig å registrere kabler og rør fra MC1-programvaren. Dette gjør det mulig for operatøren å arbeide rundt soner som skal unngås på anleggsområdet", forklarer Dan Leany, Sales and Operations Director i Xwatch. "Dette teknologiske gjennombruddet og samarbeidet mellom Leica Geosystems og Xwatch har stor betydning for gravemaskinsikkerheten over hele verden, i tillegg til at det gir bedre produktivitet og kontroll i anleggsarbeidet. Dette systemet er det manglende leddet mellom sikkerhet og maskinstyring for gravemaskiner."


Ved å sette opp tredimensjonale soner som skal unngås, kan man beskytte strømledninger, underjordiske rør og kabler og jobbe sikrere i umiddelbar nærhet til fortau, motorveier og andre veier. 

Beskytter infrastruktur og eiendom

Samarbeidet mellom Leica Geosystems og Xwatch ble lansert i 2021, og har allerede resultert i en integrasjon av Leica iCON PA80 sikkerhetsløsning med Xwatch-sikkerhetssystemene i XW 4- og 5-serien. Denne nye løsningen forbedrer ikke bare sikkerheten for anleggsarbeidere og fotgjengere rundt travle anleggsområder, den beskytter også eksisterende infrastruktur ved at løsningen forebygger skader som kan føre til store kostnader og forsinkelser.

Områder som må unngås inkluderer for eksempel kraftlinjer, underjordiske rør og kabler og arbeid i umiddelbar nærhet til fortau, motorveier og andre veier. Denne nye løsningen gir også gravemaskinoperatøren ekstra beskyttelse mot slike potensielle faremomenter.

Det er lett å sette opp tredimensjonale soner som skal unngås i Leica MC1-plattformen, slik at operatørene kan fokusere på arbeidet og byggemannskapene får bedre kontroll og kan være trygge på at anleggsområdet er sikkert og produktivt.

"Maskinstyringsløsningene fra Leica Geosystems har vært foregangsløsninger i interaksjonen mellom mennesker og anleggsområder. Sikkerhetsløsninger er generelt høyt prioritert. Vi ser på disse egenskapene som et steg på veien mot større grad av autonomi. Takket være samarbeidet mellom disse to bransjeledende aktørene har kundene våre tilgang til markedets beste løsning for oppmerksomhet rundt sikkerhet, i tillegg til at de kan beskytte eiendom og infrastruktur", sier Tommi Kauppinen, VP Machine Control, Technology hos Leica Geosystems, en del av Hexagon.

Finn ut mer om 3D Avoidance Zone-systemet her. 

Finn ut mer om Xwatch sikkerhetssystemer her: https://www.Xwatch.co.uk/

 

Xwatch Safety Solutions

Xwatch ble etablert tidlig i 2019, da en gruppe dyktige og erfarne personer fra ulike roller i bransjen slo seg sammen. Teamet har mer enn 140 års samlet kunnskap innen utvikling og produksjon av sikkerhets- og maskinstyringsprodukter, og de er en verdensleder innen sikkerhet.

Kjernen i suksessen til Xwatch er produktene i XW-serien – høydestyring, svingstyring, RCI-indikatorer for nominell kapasitet og stabilitet. Xwatch-produktene er designet for å kunne installeres i tradisjonelle RCI-systemer på halve tiden, og enda viktigere, for å være brukervennlige. XW-systemene gir fullt justerbar proporsjonal hydraulikkstyring og elektronisk styring. 

Les mer på https://www.xwatch.co.uk/.

 

Ta kontakt for mer informasjon: 


Dan Leaney

Director of Sales and Operations

Mobil +44 (0)7508 867337    

Kontor +44 (0)1633 987344

Dan@xwatch.co.uk

http://www.xwatch.co.uk/

 

Leica Geosystems – when it has to be right
Leica Geosystems er en del av Hexagon med mer enn 200 års historie, og er en anerkjent leverandør av førsteklasses sensorer, programvare og tjenester. Leica Geosystems skaper verdi for fagfolk innen landmåling, bygg og anlegg, infrastruktur, gruvedrift, kartlegging og andre bransjer som er avhengige av geospatial-innhold hver dag, og er bransjeledende med innovative løsninger som former vår autonome fremtid.

Hexagon er en globalt ledende leverandør av sensorløsninger, programvare og frittstående løsninger. Vi bruker data for å øke effektiviteten, produktiviteten og kvaliteten på tvers av industri, produksjon, infrastruktur, sikkerhet og mobilitet.

Teknologiene våre former urbane og produksjonsbaserte økosystemer som blir stadig mer tilkoblet og autonome – vi sikrer en skalerbar og bærekraftig fremtid.

Geosystems-divisjonen i Hexagon tilbyr en omfattende portefølje av digitale løsninger for registrering, måling og visualisering av den fysiske verden, som tilrettelegger for datadrevne endringer på tvers av ulike bransjesektorer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har ca. 24,000 ansatte i 50 land, og en nettoomsetning på ca. 5.2 mrd EUR. Finn ut mer på hexagon.com, og følg oss på @HexagonAB.Ta kontakt for mer informasjon:

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Sveits

Telefon: +41 71 727 3131

info@leica-geosystems.com

www.leica-geosystems.com

Kontakt oss om maskinstyring

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.

Register on myWorld today!

myWorld offers customers and partners a wide range of services, information and training material.

myWorld offers customers and partners a wide range of services, information and training material.