Beyond Reality. Digital Reality’s Next Frontier

Arrangement

Skrevet av: Monica Miller Rodgers

President Juergen Dold i Hexagons Geosystems-divisjon presenterte Beyond Reality. Digital Reality’s Next Frontier ved Hexagons konferanse for digitale løsninger, HxGN LIVE, den 12. juni i Venetian Ballroom i Las Vegas, Nevada, USA.

I det som var hovedarrangementet for Geosystems-delen, utforsket Dold de uendelige mulighetene for digitalisering. Han presenterte ideer og eksempelstudier der hele planeten kan digitaliseres, og viste frem en verden av muligheter der alt er maskinlesbart og underlagt algoritmenes kraft.


Drømmer blir virkelighet
Dold brukte det berømte sitatet fra Walt Disney, til å starte innlegget med en diskusjon om inspirasjon. Hvor kommer den fra? Hvordan kan inspirasjon gjøres om til virkelighet? Hva er mulig?

Hvis du kan drømme om det, kan du gjøre det.
-Walt Disney

Blant eksemplene var Leonardo da Vincis drøm om å fly og NASAs drøm om å dra til månen.

“I Geosystems er jeg heldig nok til å jobbe sammen med en hel del drømmere som ikke bare utfordrer tingenes tilstand, men som også gjør drømmer til virkelighet”, sa Dold.


Mer enn kartleggingNå som den luftbårne kartleggingsvirksomheten er i endring, er Digital Reality i 5D ikke bare mulig, men i ferd med å bli tilgjengelig for alle. Som et eksempel nevnte Dold den historiske tidslinjen over de hundre årene det tok å gå over fra filmkameraer til digitale kameraer, fra analoge plater til piksler.

“Denne endringen frigjør kraften og potensialet til å tenke i andre dimensjoner og helt nye skalaer”, sa Dold. “Datasett har tatt over, og skaper ikke bare automatisering på nye nivåer, men også nye forretningsmodeller som gjør det mulig å utvide økosystemene.”

Som et eksempel på dette voksende økosystemet fremholdt Dold programmet HxGN Content Program. Programmet tilbyr kvalitetsbildedata fra luften som en abonnementstjeneste, og viser at samfunnet er i ferd med å bli en delingsøkonomi gjennom innhold som en tjeneste (Content as a Service – CaaS). Dold ga tre årsaker til denne endringen:

  1. Nøyaktige, høyoppløste og oppdaterte data skreddersydd for spesifikke behov
  2. Online-strømming gir bedre tilgang
  3. Rimelig pris på tjenesten via delingsmodellen

Flyfotoene i programmet kommer i fremtiden til å bli tilbudt oppstartsselskaper for videreutvikling og testing av kunstig intelligens-algoritmer. Dette skaper merverdi i kartleggingsprosessen, og muliggjør bruksområder som selvkjørende biler og tilgang til parkeringsplasser i byer gjennom høyoppløste digitale 3D-modeller.

“Vi vet ikke hvor langt kunstig intelligens kommer til å bringe oss, men vi er overbevist om at data med høyere oppløsning og enda kraftigere algoritmer akselererer presisjonen og resultatene disse algoritmene gir oss”, sa Dold. “De som arbeider med kartlegging forstår godt hvor mye automatisering vi kan oppnå i disse kartleggingsprosessene.”

Dold snakket mer om disse prosessene med fokus på sensorfusjon ved å avduke datasett over Las Vegas, Seattle og Lucerne i Sveits. De svært realistiske gjennomflygingene ble fanget inn med Leica CityMapper, som kombinerer LiDAR og bildeteknologi for å skape detaljerte bylandskaper ned til nøyaktige bilder av trærne. Rør under bygatene ble også avdekket i datasettene med GPR-teknologi (Ground Penetrating Radar).


Mer enn gruvedriftFra byoversikter i fugleperspektiv beveget Dold seg ned i dypet i gruvene for å snakke om teknologier som forbedrer sikkerheten i gruveanlegg over hele verden. Når gruvene digitaliseres, blir de mer pålitelige og effektive. Geosystems har 50 års historie i gruvebransjen, og har utviklet digitale løsningen for å videreutvikle virksomheten og forbedre gruvearbeidernes sikkerhet.

Dold lanserte én av disse løsningene fra scenen da han avduket HxGN MineProtect Operator Alertness System Light Vehicle (OAS-LV) og forklarte hvordan 65 prosent av alle ulykker i åpne gruver er forbundet med tretthet, noe som var inspirasjonen bak denne sikkerhetsteknologien. OAS-LV-systemet registrerer om førerens øyne er åpne, og utløser en sanntidsvarsling hos kontrollsenteret hvis det registrerer tegn på tretthet. Ved å digitalisere førerens ansikt og bruke dataanalyse, mates dataene inn i et IoT-miljø (Internet of Things) med lokasjonsbasert informasjon for å redusere tretthetsrelaterte ulykker med 85 prosent.

“[OAS-LV] er et perfekt eksempel når vi snakker om å gjøre verden maskinlesbar og skape kritisk informasjon med analyser … for å spare liv og kostnader”, sa Dold. “Alle gruver må være effektive, og det er det våre digitale løsninger bidrar til. I tillegg går vi ut over effektiv gruvedrift ved å forbedre sikkerheten dramatisk.”


Mer enn byggDold vendte tilbake til overflaten da han diskuterte byggebransjen, med fokus på bygningers økosystemer. Han så mulighetene i utfordringene, og forklarte hvordan digitalisering kan løfte denne oversette bransjen til et nytt nivå med digitale løsninger for hele bygningens levetid.

“Bygging er ikke en enmannsjobb”, forklarte han. “Det handler ikke om digitalisering av de ansatte; det handler om å digitalisere hele prosessen som skaper perfeksjon og effektivitet i et prosjekt.”

Dold fortsatte med å presentere flere nye teknologier som støtter hele prosessen, hele livssyklusen fra planlegging til renovering. Han begynte med rør- og kabeldeteksjonsløsningene Leica DSX og IDS GeoRadar Opera Duo i planleggingsfasen. DSX og Opera Duo bruker GPR-teknologi til å gjøre det usynlige synlig. En rekke ulike programvarealternativer kan kombineres for å øke sikkerheten og effektiviteten i byggefasen, og personellet kan lokalisere rør og kabler under bakken med høy presisjon, og planlegge operasjonene slik at man ikke treffer dem.

Deretter viste Dold frem bygglayoutverktøyet Leica iCON iCT30, som brukes i byggefasen for å skape en sømløs kobling mellom designet og den faktiske bygningen. Den unike teknologien forutser byggemannskapets fremdrift, forebygger feil og reduserer tidsbruken.

I ferdigstillingsfasen er Multivista-bilder nå integrert med den håndholdte bildeenheten Leica BLK3D. Dokumenteringen av fremdriften i byggeprosessen med disse kombinerte teknologiene skaper økt oppmerksomhet hos byggemannskapene og entreprenørene som har behov for å forstå og kontrollere utviklingen på anlegget.

I renoveringsprosjekter gjør betongskanneren C-Thrue det mulig for byggemannskapet å se gjennom vegger for å finne kabler, armeringsjern og andre potensielle risikopunkter. C-Thrue øker sikkerheten og effektiviteten ved å konvertere innsiden av veggene til digitale modeller, og bruker Augmented Reality (AR) til å vise resultatene.

Til slutt handlet det om driftsfasen, og Dold presenterte to av de nyeste medlemmene av Leica BLK-familien. Nye Leica BLK247 fokuserer på å utvide økosystemet i bygningsmarkedet, og er en selvstendig overvåkingsløsning som brukes til å gjøre bygninger maskinlesbare slik at de kan underlegges analyse. BLK247 bruker 3D reality capture-funksjonalitet med kontinuerlig Edge Computing til å gi 3D-oversikt i og rundt bygninger. Denne nye digitale løsningen har også bruksområder innen offentlig sikkerhet og smart produksjon, og sier fra om gjenstander blir etterlatt, flyttet fra ett sted til et annet og mange andre hendelser forbundet med 3D-endringer i området som observeres.

“Det er begynnelsen på en reise …. Og vi er begeistret over å kunne utvide rekkevidden til nye økosystemer vi kanskje ikke har vært involvert i tidligere”, sa Dold. “Det er spennende tider.”


Mer enn landmålingÅr 2019 markerte 200-årsjubileet for Geosystems' innen landmålingsfeltet. Fra opprinnelsen i 1819 med selskapet Kern til grunnleggingen av Wild Heerbrugg i 1921 og fra opprettelsen av Leica Geosystems i 1990 til Hexagon-oppkjøpet i 2005, har organisasjonen en lang historie for å revolusjonere og innovere i landmålingens verden.

“I dag er porteføljen vår en omfattende og fullstendig pakke av landmålingsløsninger med uendelige tilkoblingsmuligheter, som setter datainformasjonen i arbeid”, sa Dold.

Han forklarte videre hvordan programvaren Leica Infinity knytter sammen alle Geosystems landmålingsløsninger mellom felten og kontoret. Brukerne kan utvide virksomheten fra tradisjonelle, nøyaktige landmålingsmetoder til avanserte reality capture-teknikker basert på en kombinasjon av sensorer i totalstasjoner, laserskannere og bildeinstrumenter.

Dold gikk gjennom historien med fusjonering av teknologier som LiDAR og bildetaking, laserskanning og avstandsmåling, bærbar teknologi og SLAM-teknologi (Simultaneous Localisation and Mapping), og avduket deretter det nest nyeste medlemmet av BLK-familien. Leica BLK2GO håndholdt bildelaserskanner steg opp fra scenen med BLK-seriens signaturfargede grønne lysbånd.

“Med BLK2GO oppfyller vi en drøm om å kunne gi dere håndholdt reality capture”, sa Dold. “Er den ikke et mesterverk? Et mesterverk som teknologi- og designteamet har utviklet for å gi denne høyteknologiske løsningen et flott utseende som virkelig er enestående i bransjen … så mye teknologi i en så liten enhet.”

Den håndholdte bildelaserskanneren Leica BLK2GO kombinerer fire nøkkelelementer i ett enkelt instrument:

  1. Sensorfusjon
  2. Mobilitet
  3. Samtidig lokalisering og kartlegging
  4. Designet for enkelhet

BLK2GO kombinerer teknologier som visuell inert navigering med LiDAR-basert navigering, og orienterer seg mens den beveges gjennom krevende miljøer for å utarbeide et 3D-kart. Dette instrumentet er en ytterligere demokratisering av reality capture, som setter flere fagfolk i stand til å digitalisere sin egen verden og gjøre den maskinlesbar med de uendelige mulighetene det skaper.


Mer enn virkelighetDold vendte tilbake til det berømte Disney-sitatet i avslutningen, med en oppfordring til publikum om å bli inspirert, bevege seg utenfor det man tror er mulig og oppnå det umulige. Når verden blir maskinlesbar og underlagt algoritmenes kraft, kommer det til å frigjøre potensialet i tusenvis av nye virksomheter og millioner av nye ideer.

“Vi har funnet … måter å bryte gjennom begrensningene på, å gå ut over dagens virkelighet for å skape en ny virkelighet”, avsluttet Dold. “Drøm om hvordan dere kan fremme digitalisering i virksomhetene deres. Glem aldri at hvis du kan drømme om det, kan du gjøre det.”

Our Latest News

Find out about the latest happenings with Leica Geosystems brands.
Find out about the latest happenings with Leica Geosystems brands.

Reporter 87

Download Reporter PDF
Download Reporter PDF

Around the world

Customers across the globe solving complex daily challenges using Leica Geosystems equipment
Customers across the globe solving complex daily challenges using Leica Geosystems equipment