Maskinstyring i kombinasjon med en dyktig operatør i arkeologisk arbeid

Eksempelstudie

Kobelco gravemaskin med halvautomatisk funksjonalitet

Skrevet av: Karina Lykke Lumholt
Videospesialist: Pamela Almeida

Et område på om lag 10 hektar er under utgraving i Odense i Danmark før området skal brukes til utbygging. Odense Bys Museer og deres store team av arkeologer er ansvarlige for undersøkelser, utgraving og bevaring av områdets historie, og utgravingen ledes av kurator Jakob Bonde.

Vi har funnet deler av en gammel landsby som vi kan datere til middelalderen rundt år 1200”, forklarer Jakob.

 

Arkeologene ble begeistret over å oppdage et enda eldre funn sør for dette middelalderstedet. En gravplass med kremeringsgraver fra den romerske jernalderen (500 f.Kr. til 400 e.Kr.).

Den arkeologiske utgravingen innledes med graving av grøfter for å få lagvis oversikt over avsetningene. Dette gjøres for å fastslå om det finnes arkeologiske gjenstander eller materialer i området, og for å plassere dem i kronologisk rekkefølge.

Hvis det oppdages arkeologiske funn på stedet etter den innledende undersøkelsen, fjernes det øvre jordsjiktet omhyggelig med en gravemaskin. Thomas Petersen fra selskapet Fuglsanggård er spesialist på bruk av gravemaskiner med Leica iXE3 maskinstyring i arkeologiske prosjekter.

Jakob Bonde

Vi begynte å jobbe med Thomas for omtrent fire år siden. Det er en fordel for oss at han har dette utstyret, fordi jobben vår blir lettere når vi ikke trenger å måle alt. Han kan hjelpe oss å fastsette prøvegropene og områdene der vi skal grave, og når vi er ferdige, jevner vi ut alt igjen”, sier Jakob.

Det krever finesse å bruke en gravemaskin i arkeologiske prosjekter

Gravemaskinen fjerner det øvre jordsjiktet varsomt, og hvis arkeologene finner noe, brukes Leica GS12 GNSS-antennen og CS15-styreenheten til å registrere funnets nøyaktige posisjon digitalt og rapportere den tilbake til museet. Treplugger settes ned i jorden slik at arkeologene kan se etter spor av hus, groper, brønner og graver på funnstedet.

Thomas Petersen

Jeg har erfaring med å se etter stolpehull, urnegraver og andre graver. Jeg vet hva arkeologene ser etter, og jeg kan stoppe gravemaskinen før den graver inn i noe viktig. Det krever tålmodighet og følsomhet for ikke å grave for dypt”, sier Thomas Petersen.

Thomas får ytterlinjene i prosjektet via GNSS-koordinater fra museet, via Leica ConX til MC1-programvaren på kontrollpanelet i førerhuset. Han bruker maskinstyringsløsningen til å logge alle høyder i området med gravemaskingrabben, og funksjonen Opprett modell i MC1 til å lage en overflatemodell mens arbeidet pågår. Fordelen er at når utgravingen er ferdig, vet han nøyaktig hvor mye materiale som skal legges tilbake, og hvor.

Opprett modell på Leica MC1

Logging av punkter for å opprette en overflatemodell.

Thomas bruker den nye halvautomatiske funksjonaliteten i MC1 når materialet skal legges tilbake.

“Énhåndsbetjeningen gjør det lettere å legge tilbake materialet i riktig høyde. Jeg risikerer ikke å gå tom for materiale, jeg kan gjøre overflaten jevnere enn det jeg klarer manuelt, og jeg får det riktig på første forsøk”, forklarer Thomas.

 

Kontakt oss om maskinstyring

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.

Leica iCON iXE3 - 3D-system

Gravemaskinstyring for 2D- og 3D-applikasjoner: laser, GNSS eller TPS.
Gravemaskinstyring for 2D- og 3D-applikasjoner: laser, GNSS eller TPS.

Halvautomatisk gravemaskin for Leica iXE3

Den nye halvautomatiske funksjonaliteten for Leica iXE2/iXE3 gravemaskinstyringsløsninger hjelper operatøren med automatisk manøvrering av bommen, tiltskuffen og tiltrotatoren, noe som forenkler operatørens arbeid.

Den nye halvautomatiske funksjonaliteten for Leica iXE2/iXE3 gravemaskinstyringsløsninger hjelper operatøren med automatisk manøvrering av bommen, tiltskuffen og tiltrotatoren, noe som forenkler operatørens arbeid.

Eksempelstudie fra Rynkeby

Les mer om hvordan maskinstyring brukes i en arkeologisk utgraving

Les mer om hvordan maskinstyring brukes i en arkeologisk utgraving