Minimering av miljøfotavtrykket ved å spare tid og unngå dobbeltarbeid med maskinstyring

Eksempelstudie

Skrevet av: Karina Lumholt

Færøyene er en gruppe på 18 vulkanske øyer som ligger nord i Atlanterhavet mellom Island, Skottland og Norge, og er hjem for rundt 50 000 mennesker og mange sauer. Nesten halvparten av landets hovedsakelig unge befolkning bor i Tórshavn, verdens minste, og ifølge enkelte verdens koseligste hovedstad.

Færøyene har en høyt utviklet infrastruktur som knytter øygruppen sammen med broer, veier, tunneler og undersjøiske tunneler. Befolkningsvekst, vekst i turisme og store investeringer i offentlig transport har skapt en boom i byggebransjen.

Plan Sp/f er et 40 år gammelt entreprenørfirma som ble grunnlagt av Johannes Hellisdal. I dag jobber far og sønn, Johannes og Dan Hellisdal, side om side i selskapet med rundt syv ansatte, men antallet varierer avhengig av sesong og antall prosjekter. Plan Sp/f har jobbet med veiprosjekter, rundkjøringer, grunnarbeid, tomteutvikling og parkeringsplasser overalt på Færøyene, og hovedsakelig i Tórshavn. Selskapet spesialiserer seg på jordflyttingsarbeid, og har syv gravemaskiner. Én av dem er utstyrt med Leica iXE3 maskinstyringsløsning samt en Leica iCON gps 70 T til utstikking.

Ambisjonen vår er å jobbe effektivt og samtidig minimere miljøfotavtrykket”, forklarer Johannes Hellisdal. “Maskinstyring er en svært målrettet del av denne strategien, fordi vi sparer mye kostnader, tid og drivstoff på å gjøre jobben riktig på første forsøk.


Bedre arbeidsprosesser med maskinstyringFar og sønn jobber side om side med å klargjøre til bygging av nye hus i Tórshavn.

Bruk av maskinstyring er relativt nytt på Færøyene, og både far og sønn anerkjenner de mange fordelene. Plan Sp/f jobber akkurat nå med et byggeprosjekt i Tórshavn, der de klargjør en tomt for bygging av 12 bygninger som skal inneholde totalt 38 boliger.

Berggrunnen må enten sprenges eller brytes opp med en hydraulisk hammer montert på en gravemaskin. Bruk av maskinstyring utgjør en forskjell i prosjekter som dette.

Dan Hellisdal forklarer arbeidsflyten, “Nå jobber vi på en mye mer presis og raskere måte. Jeg bruker en Komatsu PC360 LC til å grave ned til berggrunnen. Min far sitter i den andre gravemaskinen med hammeren, og vi kommuniserer med walkietalkie. På maskinstyringspanelet kan jeg se hvor mye berg han må fjerne for å få riktig planering. Før vi tok i bruk maskinstyring i maskinparken, brukte vi mye tid på å fjerne mye berggrunn, men nå fjerner vi bare det som er nødvendig, og det sparer tid, drivstoff og kostnader.

En annen fordel er ifølge Johannes Hellisdal at det fortsatt ikke er så mange anleggsmaskiner som er utstyrt med maskinstyring på Færøyene, og derfor er det lett å leie ut maskiner med maskinstyring.


Spesielle klimaforhold på FærøyeneDet færøyske klimaet byr på spesielle utfordringer. Klimaet er mildt, men uforutsigbart og skiftende, med mye nedbør og tåke. De relativt milde vintrene gjør a Plan Sp/f vanligvis kan jobbe året rundt.

Vi har vann overalt, og grunnen under bygningene må dreneres godt for å holde husene tørre. Ofte må vi pumpe bort vannet for å kunne fortsette arbeidet, men det er vi så vant til at vi ikke ser på det som et problem”, forklarer Dan Hellisdal.

Maskinstyringsmontør Kim Højland fra Leica Geosystems installerer og kalibrerer iXE3-løsningen på maskinene, og forklarer de spesielle forberedelsene når maskinstyring skal installeres på en maskin som brukes i krevende klima.

Jeg må montere iCG82 GNSS-mottakeren inne i førerhuset for å beskytte det mot elementene, og hele maskinen får et skumbelegg for å klargjøre den for de færøyske forholdene”, sier Kim Højland mens han fullfører kalibreringen og laster inn det færøyske koordinatsystemet i Leica MC1 maskinstyringsprogramvaren.

Maskinen er klar til å leveres til sine nye eiere i den færøyske hovedstaden Tórshavn.


Kim Højland kalibrerer Leica iXE3-løsningen på den nye hybridgravemaskinen før den sendes til Færøyene.


Utvider maskinparken med den nyeste og grønneste teknologien


Bedre arbeidsprosesser med maskinstyring


Johannes Hellisdal i sin nye hybridgravemaskin utstyrt med iXE3-løsningen.

Plan Sp/fs ambisjon om å jobbe på en grønn og effektiv måte førte til at Dan og Johannes bestilte en ny Komatsu 365 H hybridgravemaskin, som reduserer drivstofforbruket og dermed CO2-utslippene. Hybridgravemaskinen fikk Leica Geosystems' iXE3-maskinstyringsløsning installert direkte fra forhandleren Scantruck i Danmark, for å få jobben gjort effektivt og uten omarbeiding, slik at miljøfotavtrykket minimeres.

 

Our Latest News

Find out about the latest happenings with Leica Geosystems brands.
Find out about the latest happenings with Leica Geosystems brands.