Måling av eksisterende anlegg

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.

Leica GS18 T

Verdens raskeste og mest brukervennlige GNSS RTK-rover.

Leica Nova MS60

Ett instrument til alle landmålingsoppgaver, som hever nivået på sensorfusjoner.

Leica ATrack Suite

Modular software assists the intelligent processing of railway infrastructure data.

UAV-dronesystemer

Intelligent dronebasert kartleggingsløsning for landmåling og anlegg.