Måling av eksisterende bygg

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.

Leica Viva GS15

Versatile survey grade GNSS antenna.

Leica Nova MS60

Verdens første selvlærende MultiStation justeres automatisk i forhold til alle miljøer, uansett utfordring.