Måling av eksisterende bygg

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.

Leica Nova MS60

Ett instrument til alle landmålingsoppgaver, som hever nivået på sensorfusjoner.