Registrering av naturlig overflate

Leica Nova MS60

The world’s first self-learning MultiStation automatically adjusts to any environment, regardless of the challenges.

Leica Pegasus:Backpack

Enkel innhenting av data innendørs, utendørs og under jorden.

UAV-dronesystemer

Intelligent dronebasert kartleggingsløsning for landmåling og anlegg.