Registrering av naturlig overflate

Leica Nova MS60

Verdens første selvlærende MultiStation justeres automatisk i forhold til alle miljøer, uansett utfordring.

Leica Pegasus:Backpack

Enkel innhenting av data innendørs, utendørs og under jorden.

UAV-dronesystemer

Intelligent dronebasert kartleggingsløsning for landmåling og anlegg.