Registrering av naturlig overflate

Leica Nova MS60

Ett instrument til alle landmålingsoppgaver, som hever nivået på sensorfusjoner.
Ett instrument til alle landmålingsoppgaver, som hever nivået på sensorfusjoner.

Leica Pegasus:Backpack

Versatile and wearable platform for indoor & outdoor reality capture
Versatile and wearable platform for indoor & outdoor reality capture