Eiendomsforvaltning og -inspeksjon

Leica CS25 GNSS plus

Rugged Windows 7 tablet with integrated high-accuracy GPS.
Rugged Windows 7 tablet with integrated high-accuracy GPS.

Leica Zeno Mobile

BYOD-datainnhenting (Bring You Own Device) for Android smarttelefoner og nettbrett.
BYOD-datainnhenting (Bring You Own Device) for Android smarttelefoner og nettbrett.

Leica Zeno Connect

Koble alle programvareapplikasjoner til den svært presise Zeno GPS-enheten.
Koble alle programvareapplikasjoner til den svært presise Zeno GPS-enheten.

Leica Zeno 5

Rugged entry-level GIS handheld with phone capabilities.
Rugged entry-level GIS handheld with phone capabilities.