Analyse av tidevannshøyde

Leica Zeno 5

Rugged entry-level GIS handheld with phone capabilities.
Rugged entry-level GIS handheld with phone capabilities.

Leica Zeno 20

GIS håndholdt datainnsamler (Android) med svært presis GPS.
GIS håndholdt datainnsamler (Android) med svært presis GPS.