Kvalitetskontroll av anlegg

Leica Captivate

Engasjerende 3D-feltprogramvare for innhenting og behandling av data.

Leica Viva GS16

Bransjens ledende selvlærende GNSS-smartantenne.

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.

Leica Nova TS60

Den mest nøyaktige selvlærende totalstasjonen for presise oppgaver.