Håndtering og distribusjon av data

Leica Infinity

Leica Infinity geospatial office software suite is designed to manage, process, analyse and quality check field survey data from UAVs and terrestrial surveying equipment
Leica Infinity geospatial office software suite is designed to manage, process, analyse and quality check field survey data from UAVs and terrestrial surveying equipment

Leica Exchange

Leica Exchange gir deg enkel overføring av data mellom felten og kontoret.
Leica Exchange gir deg enkel overføring av data mellom felten og kontoret.

Leica TruView Enterprise

Del og vis data fra punktskyer fritt via internett eller intranett.
Del og vis data fra punktskyer fritt via internett eller intranett.