Måling av eksisterende anlegg

Leica Nova MS60

Verdens første selvlærende MultiStation justeres automatisk i forhold til alle miljøer, uansett utfordring.

Leica iCON gps 60

Construction GNSS SmartAntenna for anleggsbruk