Inspeksjon av infrastruktur

Leica Pegasus:Two

Kjøretøyuavhengig mobil kartleggingsløsning.

Leica Nova MS60

Verdens første selvlærende MultiStation justeres automatisk i forhold til alle miljøer, uansett utfordring.

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.

Leica iCON gps 60

Construction GNSS SmartAntenna for anleggsbruk

Leica ProScan

Mobile platform to increase your laser scanning productivity.