Treføtter

Den ideelle trefoten for dine bruksområder

Leica treføtter
I likhet med stativstabilitet er trefotens stabilitet en viktig faktor for målepresisjonen. Vridningsstivheten er det viktigste kriteriet for en trefot, og blir kontinuerlig testet og kontrollert under produksjonen. De vedlikeholdsfrie fotskruene på Leica Geosystems treføtter har alltid jevn bevegelse uten slark, også etter mange års bruk. Støtteområdet for bunnplaten på instrumentet er presist innrettet, og sikrer ekstremt nøyaktig og tvunget sentrering. Det optiske loddet er så robust at det praktisk talt ikke er behov for justering i hele trefotens levetid. Konstruksjonen gjør at trefoten er egnet for alle bruksområder, inkludert ekstreme temperaturer og omgivelser med mye støv eller fuktighet.

Oversiktlige valgmuligheter
Alle originale treføtter oppfyller de strenge spesifikasjonene og kvalitetskravene til Leica Geosystems. Valget bør helst tas på grunnlag av dine individuelle krav til presisjon.

Professional 5000: Maksimal hysterese på 1" (0,3 mgon) eller bedre
Professional 3000: Maksimal hysterese på 3" (1,0 mgon)
Professional 1000: Maksimal hysterese på 5" (1,5 mgon)

Originalens vridningsstivhet
Presisjonen når en trefot går tilbake til startposisjon når instrumentet har stoppet, kalles vridningsstivhet eller hysterese. Hysteresen er den relative bevegelsen mellom topplaten og bunnplaten på en trefot som forekommer via TPS-instrumentets rotasjon. Hysteresen påvirker instrumentets vinkelpresisjon direkte – og det taler for å velge originalen. Optimalisering av hysteresen slik Leica Geosystems har gjort det, er komplekst og krever høyeste presisjon: En bevegelse på 0,3 μm mellom øvre og nedre plate tilsvarer en vinkelfeil på 1". Motoriserte instrumenter har spesielt høy akselerasjons- og bremsekraft og krever treføtter med svært høy vridningsstivhet.

Original Accessories

Benefit from the quality, precision and reliability of Leica Geosystems original accessories.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din lokale kontakt i salg, support og teknisk support