Bedre offentlig sikkerhet med 3D Reality Capture

Våre instrumenter kan brukes til alt fra publikumskontroll og sikkerhet ved store arrangementer til analyse av ulykker og åsteder

Bedre offentlig sikkerhet med 3D Reality Capture

Offentlig sikkerhet har mange former, fra publikumskontroll og sikkerhet ved store arrangementer til analyse av ulykker og åsteder. Full oversikt over beviser, trusselpunkter og miljøer er avgjørende for å beskytte publikum og sikre rettferdighet for ofre.

3D Reality Capture er en prosess der et åsted, en ulykke, et miljø eller et stort arrangement skannes og registreres i en digital 3D-modell, som kombinerer målinger og bilder i en detaljert, nøyaktig og fullstendig elektronisk kopi av stedet. 3D Reality Capture tilbyr en lett tilgjengelig teknologi som alle kan bruke, med mulighet til å analysere, fly gjennom, zoome inn, måle og legge til kommentarer i bilder.

Last ned artikkelen gratis ved å fylle ut skjemaet nedenfor hvis du vil vite mer.

Ulykkesgranskning


Personell som gransker et ulykkessted er alltid under press for å få åpnet veien og redusere trafikkforstyrrelsene til et minimum. Med laserskannere som fanger inn alle detaljer på noen få minutter, kan et åsted dokumenteres ned til minste detalj før opprydding. Ettrykksbetjening og automatisert programvare gjør at uerfarne brukere kan betjene utstyret med et minimum av opplæring, mens edge computing gjør det mulig å kontrollere skanneresultatene på noen få minutter for å sikre at viktig dokumentasjon registreres med høy oppløsning.

Innsamling av bevis


3D Reality Capture registrerer alle detaljer fra et åsted, og verifiserer og sertifiserer informasjonen med automatiske programvareverktøy som muliggjør bruk i retten. Bevisene kan analyseres ned til minste detalj, med fokus på viktige områder, overlappende prosjektilbaner eller visning av gjennomflyging i retten for å vise åstedet. Nedbrytning av åsteder har alltid vært et problem for påtalemyndighetene. Meddommere som besøker et åsted får sjelden et reelt inntrykk, men med 3D Reality Capture blir åstedet registrert slik det var, med alle detaljer og dokumentasjon som kan brukes i retten.

Kontakt oss om laserskanning

Ta kontakt for å få mer informasjon om vårt utvalg av laserskannere.

Kunnskaps- og informasjonsartikler

Hva er 3D Reality Capture, og hva betyr det for din bransje?
Hva er 3D Reality Capture, og hva betyr det for din bransje?

Bedre offentlig sikkerhet med 3D Reality Capture

Last ned hele artikkelen her.
Last ned hele artikkelen her.