Hva er 3D Reality Capture?

Nye muligheter, bedre oversikt

What is 3D Reality Capture

Den raske utviklingen innen teknologi og datakraft forbedrer nesten alle aspekter i livene våre, fra demokratisering og informasjonstilgang til kommunikasjon og hvordan vi ser på verden rundt oss. 3D Reality Capture er ytterligere et eksempel på hvordan teknologiske nyvinninger kan forbedre miljøet, kunnskapene våre og produktiviteten vår.

Hva er 3D Reality Capture?

3D Reality Capture er en prosess for skanning og innhenting av data på et hvilket som helst anlegg – for eksempel kraftverk, bygninger eller åsteder – i en digital 3D-modell som kombinerer målinger og bilder. Resultatet er en modell som inneholder alle detaljer på millimeternivå, og som kan brukes til design og sammenligning, for å sørge for sikkerhet på anlegg i ugjestmilde miljøer eller som bevismateriale i straffesaker.

Etter hvert som teknologien har blitt mindre, rimeligere og mer automatisert, har 3D Reality Capture blitt lettere tilgjengelig for flere bruksområder, slik at man kan utføre oppgaver som tidligere har vært forbeholdt spesialister.

De nyeste løsningene kombinerer ettrykksbetjening med portabilitet og hastighet, og kombinerer høy presisjon med automasjon og muligheten til å opprette 3D-miljøer på få minutter.

Automatiserte prosesser


Den nyeste programvaren automatiserer mange av de mer komplekse funksjonene ved innhenting og manipulering av skanninger. Automatisk registrering av skanninger, detaljert sertifiseringsprogramvare og enkel ettrykksbetjening gjør at denne teknologien kan brukes av uerfarne brukere etter noen minutters opplæring.

Økt effektivitet og produktivitet


3D Reality Capture reduserer arbeidskostnadene ved landmåling, design og dokumentasjon betydelig. Teknologien gir uerfarne brukere mulighet til å forbedre produktiviteten og arbeidsflyten, med mindre tidsbruk på anlegget og bedre design-, konstruksjons- og vedlikeholdsprosesser.

Kontakt oss om laserskanning

Ta kontakt for å få mer informasjon om vårt utvalg av laserskannere.