Leica CloudWorx for PDMS

Punktsky-plugin for PDMS

Leica CloudWorx for PDMS
Leica CloudWorx for PDMS
Leica CloudWorx for PDMS er en plugin for effektiv manipulering av punktskydata fra eksisterende bygg – innhentet med laserskannere – direkte i PDMS for bedre renovering, konstruksjon og drift. Den gir en virtuell gjengivelse av stedet i PDMS, for økt trygghet ved vurdering av potensielle konstruksjons- og driftsmessige konsekvenser av ny design.

Brukeren jobber i det velkjente PDMS-grensesnittet, noe som forenkler lærekurven ved arbeid med punktskyer. Med Leica CloudWorx og de kraftige punktskymotorene i Leica Cyclone og Leica JetStream kan PDMS-brukere effektivt visualisere og arbeide med store punktskydatasett. Brukeren drar nytte av fullstendige og presise laserskannedata ved utarbeiding av design, kontroll av foreslått design mot eksisterende forhold, oppretting av modeller av eksisterende bygg, kvalitetskontroll av kritisk konstruksjon og produksjon, og mye mer, direkte i PDMS.

Funksjoner og fordeler
  • Ny 3D-objektutveksling mellom Cyclone og PDMS
  • Rask manipulering av skannedata
  • Snitt, halvseksjoner og grensebokser
  • Automatiske D-punkter for rørsenter
  • Presise tilknytninger, konfliktkontroller og rapportering
  • Direkte målinger fra punktskyer
  • Samtidig tilgang for flere nettverksbrukere
  • Støtter alle laserskannere
  • Stålkomponenter med katalog
  • Valgfri Cyclone eller JetStream-datakilde for ultrarask rendring av punktskyer

Kontakt oss om laserskanning i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.