Leica iCON iGG3 3D-løsning

Intelligente 3D-planeringsløsninger for veiskraper

Leica iCON iGG3 grader solution

Leica iCON iGG3-planeringssystem vil revolusjonere hvordan du flytter jord og finplanerer. 3D-løsningen fører designoverflatene inn i førerhuset. Arbeid uavhengig og nøyaktig i hele prosjektdesignet med veiledning fra et GNSS-system eller en robotisk totalstasjon. iCON grade iGD3-system for veiskraper kan forbedre maskinutnyttelsen og produktiviteten dramatisk, og optimere materialbruken i alt jordflyttings- og finplaneringsarbeid. Systemet kan brukes med en rekke sensorer, og kombinerer brukervennlighet og fleksibilitet med et intuitivt brukergrensesnitt. Løsningen integrerer Leica ConX, som gir enkel dataoverføring mellom kontoret og maskinene, fjernkommunikasjon, administrasjon av maskinparken og effektivitetsanalyse av jordflyttingsarbeidet via ConX-nettstedet..

Video testimonial fra Ifacal, Chile 

Ett panel til alt


Felles 3D-programvareplattform og felles programvare, Leica MC1, gir en svært fleksibel løsning som kan brukes på flere ulike maskiner på samme anlegg.

Fleksibilitet


Rask og kostnadseffektiv konfigurasjon av 3D-maskinstyringsløsningen i forhold til arbeidet som skal utføres. Forenkle maskinparken med én plattform for alle maskiner og bedre utnyttelse av komponentene.

Intuitivt brukergrensesnitt


Utfør masseflyttingsarbeid mer effektivt og fokuser på å få jobben gjort riktig første gang med den enkle og brukervennlige MC1-programvaren. Tilgang til alle relevante funksjoner direkte i driftsskjermbildet, og visning av fremdriften med Modify Models, som gir mulighet for justeringer etter redskapets kontaktpunkt mens arbeidet utføres. Redskapskantens bevegelser vises i sanntid på et varmekart med overflateloggfunksjonen. Tilpass fargene i varmekartet for å se historikk for avstanden mellom redskapskanten og målhøyden.

Sømløs deling av data


Løsningen kan integreres med Leica ConX, som gir sømløs deling av data mellom kontoret og maskinene, ekstern kommunikasjon, administrasjon av maskinparken og analyse av effektiviteten i masseflyttingsarbeidet. Anleggslederne kan synkronisere alle data fra utført arbeid fra overflateloggfunksjonen til ConX 3D-siden for å følge fremdriften, rapportere, beregne volumer og opprette modeller. Synkroniser dataene til USB i PTS-format for enkel overføring.


Nedlastingsikoner
 
 
 

Kontakt oss om maskinstyring

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.
Leica-Academy

How-to videos from LMC Academy

Understanding Leica Geosystems machine control solutions - how to get started and become more effective using them.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.