Leica iCON pave asphalt

Leica iCON maskinstyringssystem for 3D-asfaltlegging

Leica PaveSmart 3D paving system

Leica Geosystems tilbyr avanserte3D maskinstyringsløsninger for alle typer anleggsarbeid. Leica iCON pave er designet for å gjøre asfaltleggingsarbeidet enklere og rimeligere for operatører og entreprenører. Unøyaktigheter som følge av asfaltlegging med snorlinjer elimineres, fordi maskinen arbeider i henhold til en 3D-designmodell, som Leica MC1-programvaren bruker til å styre asfalteringsmaskinen mot det ønskede resultatet.

Én løsning for alt


Leica MC1 maskinstyringsprogramvare og de andre komponentene i løsningen, som MCP80-panelet, gjør at brukeren raskt kan bytte mellom ulike typer maskiner og bruksområder, forutsatt at de aktuelle MC1-lisensene er tilgjengelige. Det enkle og intuitive brukergrensesnittet tilpasses enkelt til alle jobbforhold og operatører med ulikt erfaringsnivå, slik at utstyret i maskinparken kan utnyttes bedre.

Skytilkobling


Skytilkobling gir prosjektledere oversikt over fremdriften i arbeidet og utviklingen på anlegget nesten i sanntid. Produksjonen logges automatisk på Leica ConX-plattformen, slik at informasjon om asfalteringsarbeidet er tilgjengelig for rapportering på kontoret. I tillegg støtter løsningen toveiskommunikasjon, siden 3D-designfilene kan sendes eller oppdateres umiddelbart og sømløst gjennom skygrensesnittet.

Funksjoner for asfaltlegging


Leica iCON pave tilbyr funksjoner som bidrar til å optimalisere asfalteringsarbeidet. Smart Spare og Auto leapfrogging sikrer en helautomatisk asfalteringsprosess uten avbrytelser som følge av TPS-reposisjonering eller brutt kontakt med prismet når man bruker totalstasjoner. En annen funksjon som styrker effektiviteten er høyde-, kant- og styrekontroll (tilgjengelig for enkelte maskinprodusenter). Operatørene kan velge på panelet hvilke av de tre parameterne de ønsker å automatisere basert på designmodellen. Sikkerhetsløsningen iCON PA80 forbedrer dessuten sikkerheten rundt maskinen, ved at den automatisk utløser en advarsel i den aktive maskinen (lydvarsel og visuelt varsel) hvis det befinner seg personer i risikoområdene. 

Reduser CO2-fotavtrykket


Anleggsbedrifter jobber kontinuerlig for å redusere utslippene innen ulike arbeidsområder. Med Leica iCON pave asphalt-løsningen tilbyr vi de riktige verktøyene for at prosjektledere og operatører kan plassere riktig materiale på riktig sted og til riktig tid. Dermed eliminerer man svinn, siden spørsmålet om for kald eller for varm asfalt ikke er noe problem lenger, og operatøren kan automatisere ulike maskinfunksjoner og fokusere på produksjonen.

Kontakt oss om maskinstyring

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.

Leica Academy

Se instruksjonsvideoene våre om maskinstyring fra Leica Geosystems her.

Se instruksjonsvideoene våre om maskinstyring fra Leica Geosystems her.

New all-in-one machine control platform from Leica Geosystems

Leica Geosystems delivers a new intelligent and intuitive hardware and software platform.

Leica Geosystems delivers a new intelligent and intuitive hardware and software platform.

iCON pave with 1UP configuration for curb and gutter

Leica Geosystems offers iCON pave with 1UP configuration for curb and gutter machines.

Leica Geosystems offers iCON pave with 1UP configuration for curb and gutter machines.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.

Register on myWorld today!

myWorld offers customers and partners a wide range of services, information and training material.

myWorld offers customers and partners a wide range of services, information and training material.