Leica iCON pave concrete

Leica iCON maskinstyringssystem for 3D-betonglegging

Leica iCON pave

Leica iCON pave støtter bedriften med 3D-utleggerløsninger til alt fra rullebaner til tunneler, veikant- og rennesteinsarbeid eller nye motorveier. Etter flere tiår med erfaring innen 3D-utleggerløsninger har Leica Geosystems dokumentert ekspertise i hundrevis av installerte og aktive systemer over hele verden, og tallrike godkjente grensesnitt med alle store OEMer. Bli raskere ferdig med utleggerarbeidet og gjør alt riktig på første forsøk med betongleggerløsningen til Leica iCON maskinstyring.

HOVEDFORDELER MED LEICA ICON

 • Enklere dataoverføring på samme plattform som alle andre iCON-maskinstyringsløsninger
 • Intelligent maskinvarekombinasjon av panel og førerhusmontert holder med maskinspesifikke data
 • Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt
 • Kostnads- og tidsbesparende med enkel installering og raskt oppsett
 • Enkel og grei arbeidsflyt med komplett Leica iCON-produktportefølje for store byggeprosjekter

HOVEDFORDELER MED ICON PAVE

 • Fire maskinprofiler for betonglegging
 • Stabil og svært nøyaktig utlegging med tredje generasjons iCON-løsninger for utlegging uten snorlinje
 • Enkel tilpassing til alle forhold med flere sensorkombinasjoner
 • Kontinuerlig utlegging med automatisk fremkjøring av TPS
 • Redusert kabling og kostnader med ny multipunktradio
 • Støttes av Leica ConX for sporing, visning og synkronisering

3D-maskinstyringsløsninger
Leica Geosystems tilbyr 3D-maskinstyringsløsninger for alle typer anleggsarbeid. Erstatt snorlinjer med avanserte totalstasjoner og GNSS-sensorer som gir presis sporing av maskinens posisjon og høyde. Oppnå mer nøyaktig utlegging, spar tid og penger og øk sikkerheten på anlegget.

Leica iCON pave for betongutlegging støtter alle bruksområder, som slipform-utlegging, veikant og rennestein, trimmer og dumputleggere. Konstruert i samarbeid med de største OEMer, og Leica Geosystems sikrer at 3D-utleggerløsningen oppfyller kravene.

KLARGJØRING

 • Last opp veimodeller med snorlinjer via Leica ConX
 • Velg referanse- og helningslinjer på displayet
 • Tilpass driftsskjermbildet
 • Aktiver multipunktradioen
 • Konfigurer totalstasjoner (automatisk fremkjøring)

ARBEIDSFORLØP

 • Overvåk materialflyten i automatisk modus
 • Bruk hurtigtastene til å forskyve/finjustere sikkerhetsfunksjoner for arbeidet

KVALITETSKONTROLL

 • Loggfør eksisterende bygg
 • Overvåk fremdriften i ConX

Leica MCP80 3D Machine Control Panel & Leica MDS Series Docking Station

One-for-all 3D Machine Control panel and docking station
One-for-all 3D Machine Control panel and docking station

New hardware platform from Leica Geosystems Machine Control

New machine control hardware platform: Leica MCP80 panel and MDS series docking station.

New machine control hardware platform: Leica MCP80 panel and MDS series docking station.

iCON pave with 1UP configuration for curb and gutter

Leica Geosystems offers iCON pave with 1UP configuration for curb and gutter machines.

Leica Geosystems offers iCON pave with 1UP configuration for curb and gutter machines.

Kontakt oss om maskinstyring

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.