Registrering av naturlig overflate

Leica Nova MS60

Verdens første selvlærende MultiStation justeres automatisk i forhold til alle miljøer, uansett utfordring.

Leica Pegasus:Two

Kjøretøyuavhengig mobil kartleggingsløsning.

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.

Leica Viva GS16

Bransjens ledende selvlærende GNSS-smartantenne.