Måling av eksisterende anlegg

Leica Pegasus:Two

Kjøretøyuavhengig mobil kartleggingsløsning.

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.

Leica Viva GS15

Versatile survey grade GNSS antenna.

Leica iCON gps 60

Construction GNSS SmartAntenna for anleggsbruk

Leica ProScan

Mobile platform to increase your laser scanning productivity.