Eiendomskartlegging

Leica Pegasus:Two

Kjøretøyuavhengig mobil kartleggingsløsning.

Leica Zeno 20

GIS håndholdt datainnsamler (Android) med svært presis GPS.

Leica Viva GS15

Versatile survey grade GNSS antenna.