Inspeksjon av infrastruktur

Leica ScanStation P40 / P30

Allsidige og raske laserskannere.

Leica ProScan

Mobile platform to increase your laser scanning productivity.

Leica Nova MS60

Ett instrument til alle landmålingsoppgaver, som hever nivået på sensorfusjoner.

Leica iCON gps 60

Construction GNSS SmartAntenna for anleggsbruk

UAV-dronesystemer

Intelligent dronebasert kartleggingsløsning for landmåling og anlegg.