GNSS-utsetting uten at det er nødvendig å holde stangen loddrett?

Raskere enn noensinne med høyeste nøyaktighet? Høres det umulig ut? Få en demonstrasjon og prøv nye Leica GS18 T selv

Leica GS18 T

Utsetting med en GNSS-antenne er en vanskelig oppgave. Å se på instruksjonene og verdiene på kontrollerskjermen, flytte stangen til ønsket sted og sikre at stangen holdes loddrett ved å sentrere libellen på stangen – alt samtidig – krever omhyggelig arbeid og er ikke enkelt, spesielt når man har det travelt. Med nye Leica GS18 T er utsettingen mye mer praktisk og raskere enn noensinne. Paul Dainty forklarer mer i denne artikkelen.

Det er likt for landmålere og utsettingsteknikere. Arbeidspresset er høyt. Man har de vanlige, tidskritiske oppgavene som må utføres på et typisk anlegg, som kontroll av ferdige konstruksjoner og utsetting for grunnarbeid eller bygningsfundamenter.

Leica GS18 T

Presset er stort. Mannskaper og kostbare maskiner står og venter.

Og noen ganger kan presset på anlegget bli virkelig høyt. Tenk deg at gravemaskinen er ankommet tidligere enn planlagt på anlegget, og er klar til å begynne på grunnarbeidet. Problemet er at salingsbordene ikke er satt ut, og det må gjøres før grunnarbeidet kan påbegynnes. Utsettingsteknikeren er den eneste som kan gjøre det. Presset er høyt. Han må sette ut salingsbordene med en gang, så snart som mulig, og naturligvis med høyest mulig nøyaktighet mens den dyre maskinen står og venter, for ikke å snakke om dusinvis av utålmodige arbeidere.

Leica GS18 T

Utsetting med en tradisjonell GNSS RTK-rover kan være tidkrevende

Med en tradisjonell GNSS RTK-rover er utsetting en langsom og metodisk prosedyre. Årsaken er at stangen må holdes loddrett samtidig som man ser på utsettingsinformasjonen på kontrollerskjermen, og det må gjøres mens stangen settes på riktig plass. GNSS-posisjonen beregnes på antennen, som er festet på en 1,8 m eller 2 m stang. Derfor må stangen holdes loddrett ved å sentrere libellen på stangen for at utsettingsinformasjonen på skjermen skal bli riktig.

For at posisjonen skal bli satt ut nøyaktig, må flere oppgaver utføres samtidig:

  • Se på utsettingsanvisningene og verdiene på kontrollerskjermen
  • Gå rundt og orientere deg: Flytte stangen til riktig sted slik at utstikkingsverdiene er nær null
  • Sørge for at stangen står loddrett ved å sentrere libellen

Leica GS18 T

Enklere utsetting med nye Leica GS18 T. Det er ikke lenger nødvendig å se på libellen på stangen og holde stangen loddrett (som i eksempelet).

Siden det er ekstremt vanskelig å gjøre alt dette samtidig, foretrekker man vanligvis å gjøre disse oppgavene i en gjentakende prosess:

Leica GS18 T

Det må være en gjentakende prosess fordi vi sannsynligvis må flytte antennen for å sentrere libellen på stangen og sikre at stangen står loddrett i trinn 3, og så må vi gå tilbake til trinn 1 for å kontrollere utsettingsanvisningene på skjermen. Deretter må trinn 2 utføres igjen for å justere stangens posisjon, og så videre. Prosessen må sannsynligvis gjentas to eller tre ganger for å sette ut posisjonen med tilstrekkelig nøyaktighet. Oppgaven er ikke spesielt vanskelig, men det tar tid å gjøre det ordentlig.

La oss gå tilbake til anlegget og tenke oss at gravemaskinen og mannskapene venter på at du skal sette ut salingsbordene og utføre denne gjentakende prosessen på hvert eneste bord. Situasjonen blir sannsynligvis svært stressende og det er risiko for at det oppstår feil som forsinker prosessen ytterligere.

Tenk deg å kunne foreta utsetting uten å måtte utføre denne gjentakende prosessen.

Nå er det mulig ved hjelp av Leica GS18 T med vinkelkompensering. GS18 T er den første GNSS RTK-roveren som gir mulighet for utstikking med stangen i vinkel. Fordi GS18 T kombineres sømløst med Leica Captivate feltprogramvare, kan man foreta vinkelkompenserte målinger i alle apper i programvaren. Vi kan måle og stikke ut punkter, linjer, veier og alt annet med stangen i vinkel.

Leica GS18 T

Nye Leica GS18 T – annerledes enn alle andre GNSS-sensorer

Hvordan fungerer vinkelkompenseringen, og hvordan eliminerer den behovet for den gjentakende utsettingsprosessen? For GS18 T har Leica Geosystems utviklet en helt spesiell inert måleenhet (IMU) og en patentert metode for å kombinere IMU- og GNSS-data. Med denne nye teknologien er det ikke lenger nødvendig å bruke et magnetometer for å beregne vinkelretningen for hver måling. GS18 T med vinkelkompensering er kalibreringsfri, og sensoren er immun mot magnetiske forstyrrelser. Muligheten til å bruke den ikke bare til målinger, men også til utstikking, gjør at GS18 T skiller seg fra alle andre GNSS-sensorer med vinkelkompensering på markedet.

Utsettingen blir mye lettere fordi vinkelkompenseringen eliminerer behovet for å sentrere libellen for å holde stangen loddrett. Det betyr at teknikeren bare trenger å utføre de følgende to trinnene ved utsetting med GS18 T:

  • Se på utsettingsanvisningene og verdiene på kontrollerskjermen
  • Flytte stangen til riktig sted slik at utstikkingsverdiene er nær null

Leica GS18 T

Intuitiv utstikking: Med GS18 T vises stangens posisjon og avstanden fra stangtuppen til utstikkingspunktet grafisk i sanntid på kontrolleren i en detaljert 3D-visning.

Denne videosekvensen gir et godt inntrykk av hvordan det fungerer:

Siden utsettingsteknikeren ikke trenger å sikre at stangen står loddrett ved å sentrere libellen, slipper man å gjenta prosessen. Utsettingen blir mye mer komfortabel, og kan utføres raskere enn noen gang før.

Med Leica GS18 T kan utsettingen utføres raskt, trygt og nøyaktig med et minimum av strev og stress. Jobben blir gjort til riktig tid.

Be om en demonstrasjon hvis du vil prøve GS18 T selv.

Kontakt den lokale Leica Geosystems-distributøren og be om en demonstrasjon hvis du ønsker å se nærmere på verdens raskeste GNSS RTK-rover. Demonstrasjoner er tilgjengelige fra november 2017. Leica Geosystems' distribusjonsnettverk hjelper deg gjerne.

Paul Dainty

Paul Dainty
Application Engineer hos Leica Geosystems

Leica GS18 T

Immune to magnetic disturbances and calibration-free – no need to level
Immune to magnetic disturbances and calibration-free – no need to level

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.