Leica CloudWorx for Navisworks

Punktsky-plugin for Navisworks

Leica CloudWorx NavisWorks

Effektiv håndtering, visning og gjennomgang av laserskannedata fra eksisterende bygg og 3D-prosjektdesignmodeller for planlegging av arkitektur-, bygg- og anleggsprosjekter.

Leica CloudWorx for Navisworks er en ny pluginprogramvare for bruk av skydata for eksisterende bygg – innhentet med laserskannere – direkte i Navisworks. Brukeren kan utnytte det velkjente brukergrensesnittet og verktøyene i Navisworks for å forenkle lærekurven ved arbeid med laserskannede data.

Med Leica CloudWorx og de kraftige punktskymotorene i Leica Cyclone og JetStream kan brukeren effektivt visualisere og behandle store punktskydatasett som virtuelle modeller av eksisterende bygg, kontrollere foreslått design mot eksisterende forhold, utføre kvalitetssikring av kritiske konstruksjons- og produksjonsdata og mye mer … direkte i Navisworks.

Leica CloudWorx for Navisworks sørger for et kraftig forbedret  miljø for punktskyrendring, som gir en mye bedre brukeropplevelse, ubegrenset prosjektstørrelse og mye bedre produktivitet, i størrelsesorden 50 % forbedring sammenlignet med den opprinnelige kapasiteten

Funksjoner og fordeler

  • Valgfrie datakilder: Cyclone eller JetStream
  • Arbeid i Navisworks med punktskyer fra alle laserskannere eller 3D-sensorer med punktskykapasitet, inkludert håndholdte, landmonterte, mobile, UAV og flygende sensorer
  • Manipuler og naviger i store punktskydatasett, inkludert snitt, seksjoner og grensebokser
  • Eliminer behovet for tidkrevende import og eksport av punktskyformater
  • Clash Manager for konflikt- og antikonfliktpåvisning med eksportverktøy for enkel rapportering
  • Bedre visualisering av punktskyen med fargekontroll
  • TruSpace panoramisk visningsprogram med bakgrunnsbilder for intuitiv manipulering og bruk av punktskyer i visningsruten i programmet
  • Lagring av prosjektmiljøinnstillinger
  • Engelsk, tysk, japansk og andre språk er tilgjengelige

Kontakt oss om laserskanning i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.

Eksempelstudier

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.