Leica CloudWorx for Navisworks

Punktsky-plugin for Navisworks

Leica CloudWorx NavisWorks

Effektiv håndtering, visning og gjennomgang av laserskannedata fra eksisterende bygg og 3D-prosjektdesignmodeller for planlegging av arkitektur-, bygg- og anleggsprosjekter.

Leica CloudWorx for Navisworks er en ny pluginprogramvare for bruk av skydata for eksisterende bygg – innhentet med laserskannere – direkte i Navisworks. Brukeren kan utnytte det velkjente brukergrensesnittet og verktøyene i Navisworks for å forenkle lærekurven ved arbeid med laserskannede data.

Med Leica CloudWorx og de kraftige punktskymotorene i Leica Cyclone og JetStream kan brukeren effektivt visualisere og behandle store punktskydatasett som virtuelle modeller av eksisterende bygg, kontrollere foreslått design mot eksisterende forhold, utføre kvalitetssikring av kritiske konstruksjons- og produksjonsdata og mye mer … direkte i Navisworks.

Leica CloudWorx for Navisworks sørger for et kraftig forbedret  miljø for punktskyrendring, som gir en mye bedre brukeropplevelse, ubegrenset prosjektstørrelse og mye bedre produktivitet, i størrelsesorden 50 % forbedring sammenlignet med den opprinnelige kapasiteten

Funksjoner og fordeler

  • Valgfrie datakilder: Cyclone eller JetStream
  • Arbeid i Navisworks med punktskyer fra alle laserskannere eller 3D-sensorer med punktskykapasitet, inkludert håndholdte, landmonterte, mobile, UAV og flygende sensorer
  • Manipuler og naviger i store punktskydatasett, inkludert snitt, seksjoner og grensebokser
  • Eliminer behovet for tidkrevende import og eksport av punktskyformater
  • Clash Manager for konflikt- og antikonfliktpåvisning med eksportverktøy for enkel rapportering
  • Bedre visualisering av punktskyen med fargekontroll
  • TruSpace panoramisk visningsprogram med bakgrunnsbilder for intuitiv manipulering og bruk av punktskyer i visningsruten i programmet
  • Lagring av prosjektmiljøinnstillinger
  • Engelsk, tysk, japansk og andre språk er tilgjengelige

Kontakt oss om laserskanning i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.