Leica Captivate-apper: Digital verktøykasse for landmåling

Oppgavespesifikke apper som strømlinjeformer landmålingsarbeidetLeica Captivate inneholder et bredt spekter av bransje- og oppgavefokuserte apper, og hver av dem er utviklet for et sett av måleapplikasjoner med Leica GNSS smartantenner, totalstasjoner og multistasjoner samt Leica AP20 AutoPole. Appene fungerer som en digital verktøykasse, slik at landmålerne kan strømlinjeforme arbeidet med brukervennlige funksjoner som passer inn i og forbedrer de eksisterende prosessene. Finn ut mer om Leica Captivate-appene nedenfor og dra nytte av kunnskapsressursene.Road-appen

Stikk ut motorvei- og veitraseer, og kontroller fremdriften og kvaliteten med Road-appen i Leica Captivate.
Stikk ut motorvei- og veitraseer, og kontroller fremdriften og kvaliteten med Road-appen i Leica Captivate.

Rail-appen

Stikk ut og legg ut nye jernbaner, og mål eksisterende skinner mot designet med Rail-appen i Leica Captivate.
Stikk ut og legg ut nye jernbaner, og mål eksisterende skinner mot designet med Rail-appen i Leica Captivate.

Tunnel-appen

Utstikking av tunneldesign og måling og kontroll av eksisterende tunneltrasé og -profil med Tunnel-appen i Leica Captivate.
Utstikking av tunneldesign og måling og kontroll av eksisterende tunneltrasé og -profil med Tunnel-appen i Leica Captivate.

Apps for staking out points and lines

Streamline staking and checking points and lines, from quickly staking out 3D design data to checking as-built construction.
Streamline staking and checking points and lines, from quickly staking out 3D design data to checking as-built construction.

Apps for staking out objects and surfaces

Make your work easier and more productive, and get real-time results on site when staking out and checking surfaces and objects.
Make your work easier and more productive, and get real-time results on site when staking out and checking surfaces and objects.

Apps for COGO and volume calculations

Make delay-free decisions thanks to coordinate geometry (COGO) computations and volume calculations available in the field.
Make delay-free decisions thanks to coordinate geometry (COGO) computations and volume calculations available in the field.


Ønsker du å snakke med en ekspert på Leica Captivate?