Generell visning: Skap vekst i virksomheten med 3D-laserskanning

mandag 31. august 2020

Nelson Boquin etablerte landmålingsbedriften sin for syv år siden, etter 17 år i bransjen. Nelson Surveys, med hovedkontor i Seaford, Australia, tilbyr landmålingstjenester til noen av de største infrastrukturprosjektene i Sør-Australia. Enten det handler om stål- eller betongbroer, bygninger eller motorveier, kan Nelson Surveys med stor nøyaktighet gi viktige stedsdetaljer og informasjon til byggeprosjektene. Boquin, en mangeårig kunde hos Leica Geosystems, forklarer hvorfor investering i laserskanningsteknologi er en del av strategien for å skape vekst

 

Bedriftsfordelen: Praktisk eksempel på prosjekt for gjenoppbygging av veier

Kort sagt, noen ganger oppnås optimal vinkling og fordelene dette innebærer bare med en 3D-laserskanner. Det betyr også at vi kan presentere nye bruksområder til kundene. For eksempel brukte vi nylig Leica ScanStation P30 for å ta bilde av 3D-geometrien under et gjenoppbyggingsprosjekt av en vei.

Med data som hentes inn av en laserskanner, er det lettere å vise deler av en overflate som ellers ville blitt oversett. I dette tilfellet hadde de skannede veiene noen ganger mindre enn 0,2 % helling, noe som gjør dem tilnærmet flate, med detaljer som lett kan overses. Både vi og kommunen ble imponert over detaljnivået som laserskanningsteknologien ga dem. Siden den gang har vi utført andre lignende skanninger for samme kunde.

Et komplett bilde: «Ta bilde av hele området»

Noen gangen er det nødvendig med et høyt detaljnivå, og laserskanning gjør denne oppgaven enklere.

Under byggingen av veidekket, plasserte vi kontrollpunkter som vi sendte ut mens vi beveget oss med det innebygde «polygon»-programmet i ScanStation P30. Dette ga svært nøyaktige resultater, faktisk har dette vært den mest nøyaktige skanneløsningen jeg har brukt til dags dato. Ved hjelp av en totalstasjon kontrollerte vi veibanen hver tiende meter. Det betyr at områdene mellom disse strekningene ville blitt ignorert. Med ScanStation P30 ble hele veibanen dekket. Det faktum at vi klarte ta bilde av hele området førte til økt datafangst og ga oss samtidig muligheten til vise hvordan dataene ble fanget med en laserskanner, sammenlignet med en totalstasjon.

For oss og kunden betydde det at vi kunne isolere problematiske områder på overflaten mye raskere uten å finne dem hver for seg, slik vi måtte gjøre tidligere. Vi fant problemer som ikke hadde blitt oppdaget i denne fasen ved hjelp av andre metoder, noen som betyr at vi har redusert problemene for kunden. Fra leverandørens og partnerens synspunkt gir det deg en anledning til å bli en svært viktig støttespiller.

Hurtigskanning og tidsbesparelser på lang sikt

Målingen med Scanstation P30 tok bare én og en halv time, inkludert bilder og kontrollpunkter. Ettersom vi brukte et polygonprogram med skanneren, ble punktskyen registrert og georeferert direkte i felten.

Polygonprogrammet er fantastisk for alle som bruker en laserskanner i P-serien, siden funksjonene bidrar til å opprettholde skannekvaliteten og få full oversikt over arbeidet. Og ettersom skanningene registreres i felten, spares også mye tid. Å gjøre den samme jobben med en totalstasjon ville gått raskere, og vi ville ha sjekket veien hver tiende meter, men viktige områder kunne blitt oversett mellom disse ti meters intervallene. Ettersom ScanStation P30 dekket hele veien gikk vi ikke glipp av noe, og vi sparer mer tid på lang sikt.

Kartlegging med realistisk klarhet: lettleste rapporter

En annen fordel er at vi kan tilby kundene ulike rapporttyper ved hjelp av laserskanningsløsningen. Vi bruker Leica Cyclone 3DR til å omgjøre feltdata til kundeleveringer i DWG.- og PDF-format fordi vi mottar resultatene svært raskt.

Dataene fra ScanStation P30 integreres sømløst fra én programvare til en annen, siden den har georeferanser via skannerens polygonprogram. Cyclone 3DR inkluderer et utvalg av justerbare og tilpassbare verktøy som vi kan bruke til å lage ulike 3D-leveranser og -rapporter.

 

I dette prosjektet ble designoverflaten lastet opp i Cyclone 3DR og i punktskyen for å generere varmekart samt tverrsnitt og avviksmeldinger til kommunestyret. Dataene kan deretter deles inn i farger for å isolere interesseområder fra problematiske steder. Inspeksjonsskriptet for fortau ble også brukt til å kontrollere skråningen.

 

Bruken av en 3D-laserskanner i vårt tjenesteutvalg har allerede skapt vekst i virksomheten vår. Det gir oss et forsprang som partner, særlig innen sivil infrastruktur, der nøyaktighet er svært viktig. Vi har flere verktøy i verktøykassen vår, noe som er ideelt i situasjoner der vi trenger 3D-data av høy kvalitet for å identifisere verdifull informasjon og finne interesseområder.Kontakt

Les mer om laserskanning fra Leica, be om en demonstrasjon og opplev fordelene.

Sammenligningstabell for 3D-laserskannere

Last ned sammenligningstabellen for 3D-laserskannere for å sammenligne den tekniske informasjonen som gjelder for vårt utvalg av laserskannere. Basert på teknisk informasjon fra denne nedlastingen kan du bestemme deg for hvilken laserskanner som passer best for dine behov.


3D-laserskannerløsninger for landmålere

Det blir stadig flere leverandører av landmålingstjenester som bruker 3D-laserskanning for å gjenskape den fysiske virkeligheten og forvandle den til virtuelle omgivelser ved hjelp av programvare for å få verdifull og nyttig informasjon. Fra Leica ScanStation P30/40 for optimal nøyaktighet til P50 for lang rekkevidde, Leica RTC360 for høy produktivitet eller Leica BLK360 for trange steder og innendørs – du finner alltid en laserskannerløsning tilpasset prosjektet ditt.


Webinaropptak

Se våre fremtidige webinarer og de som er tilgjengelige på forespørsel.