totalstasjoner og GNSS, og utvide med skanning med MS60 MultiStation med den samme Captivate-feltprogramvaren og datastrømmen til Leica Infinity kontorprogramvare. Captivate har full støtte for landmåling, kartlegging og BIM-modelleringsformater, og sikrer at virksomheten kan utvides uhindret til nye områder.

Les hvordan fire ulike landmålingsbedrifter har redusert unødvendige kostnader og forsinkelser ved å utnytte fordelene i Captivate.

" /> totalstasjoner og GNSS, og utvide med skanning med MS60 MultiStation med den samme Captivate-feltprogramvaren og datastrømmen til Leica Infinity kontorprogramvare. Captivate har full støtte for landmåling, kartlegging og BIM-modelleringsformater, og sikrer at virksomheten kan utvides uhindret til nye områder.

Les hvordan fire ulike landmålingsbedrifter har redusert unødvendige kostnader og forsinkelser ved å utnytte fordelene i Captivate.

" /> totalstasjoner og GNSS, og utvide med skanning med MS60 MultiStation med den samme Captivate-feltprogramvaren og datastrømmen til Leica Infinity kontorprogramvare. Captivate har full støtte for landmåling, kartlegging og BIM-modelleringsformater, og sikrer at virksomheten kan utvides uhindret til nye områder.

Les hvordan fire ulike landmålingsbedrifter har redusert unødvendige kostnader og forsinkelser ved å utnytte fordelene i Captivate.

" />

Feltprogramvare som vokser med virksomheten

Lorem Ipsum 1


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem Ipsum 2


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem Ipsum 3


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem Ipsum 4


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Original Accessories

Benefit from the quality, precision and reliability of Leica Geosystems original accessories.