Leica iCON site freseføring

Presis skjæredybde og økt produktivitet gjennom mer digitaliserte løsninger for reasfalteringsprosessen.

Leica iCON site freseføring gjør det lett å komme i gang med digitalisert GNSS-fresing. Du kan kontrollere skjæredybden presist og får høyere produktivitet, høyere presisjon og jevnere overflater enn med tradisjonelle metoder for reasfaltering. Glem upresis fresing som følge av unøyaktig eller manglende spraymerking. iCON site fresestyring beregner avstanden mellom den eksisterende overflaten og overflaten for det nye laget ved veihøvelens aktuelle posisjon. Dessuten beregnes også settpunkter ved forhåndsestimerte punkter foran den nåværende posisjonen. Den automatiserte differensialfresepiloten fjerner behovet for å legge inn freseverdiene manuelt.

Forbedret fresekvalitet


Med Leica iCON site freseføring får du et jevnere fundament og unngår humper fordi du slipper «kopieringsffekten». På kontrollpanelet til Leica iCON viser programvaren en totrinns forhåndsvisning av settpunkt og tverrhelning ved forhåndsestimerte punkt, foran nåværende posisjon. De teoretiske beregningsverdiene for veihøvelens nåværende posisjon må angis i maskinens planeringsstyring.

Glem alt om spraymerker


Den feilutsatte prosessen med å spraye fresedybdeverdier er nå en saga blott. Spraymerker har en høy risiko for å vaskes vekk av regn, knapt være lesbare for freseoperatøren, eller være gjemt bak anleggsmaskiner. Bare last inn eksisterende flate og designoverflate i iCON site freseføringen, så viser programvaren deg punkter foran nåværende posisjon i en totrinns forhåndsvisning.

Økt produktivitet og fleksibilitet


Ved å unngå overskjæring og etterfølgende overasfaltering sparer du tid og penger i anleggsprosjektet. Den eksakte fastsettelsen og realiseringen av fresedybden gjør det lettere å planlegge på anleggsstedet. Leica iCON site freseføring støtter to datamodeller du kan velge mellom. Velg mellom faktisk terreng-modell mot terrengdesign og faktisk design mot snorlinjedesign.

Leica iCON site


Leica iCON site-programvaren tilbyr smarte og tilpassede posisjoneringsløsninger for veibygging og anleggsplasser. Øk hastigheten, ytelsen og presisjonen når du kan utføre alle posisjonsrelaterte oppgaver med én brukervennlig programvareløsning.

Kontakt oss om maskinstyring

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.

Leica Academy

Se de nye instruksjonsvideoene for maskinkontroll fra Leica Geosystems her.

Se de nye instruksjonsvideoene for maskinkontroll fra Leica Geosystems her.