Treføtter

Den ideelle trefoten for dine bruksområder

Leica treføtter

I likhet med stativstabilitet er trefotens stabilitet en viktig faktor for målepresisjonen. Vridningsstivheten, det viktigste kriteriet for en trefot, blir kontinuerlig testet og kontrollert under produksjonen. De vedlikeholdsfrie fotskruene på Leica Geosystems treføtter har alltid jevn bevegelse uten slark, også etter mange års bruk. Støtteområdet for bunnplaten på instrumentet er presist innrettet, og sikrer ekstremt nøyaktig, tvunget sentrering. Det optiske loddet er så robust at det praktisk talt ikke er behov for justering i hele trefotens levetid. Konstruksjonen gjør at trefoten er egnet for alle bruksområder, inkludert ekstreme temperaturer og omgivelser med mye støv eller fuktighet.

Vridningsstivheten til originalen
Presisjonen som en trefot går tilbake til startposisjon med når instrumentet har stoppet, kalles vridningsstivhet eller hysterese. Hysteresen er den relative bevegelsen mellom topplaten og bunnplaten på en trefot som forekommer via TPS-instrumentets rotasjon. Hysteresen påvirker instrumentets vinkelpresisjon direkte – og det taler for å velge originalen. Optimalisering av hysteresen, slik Leica Geosystems har gjort det, er komplekst og krever høyeste presisjon: En bevegelse på 0,3 μm mellom øvre og nedre plate tilsvarer en vinkelfeil på 1". Motoriserte instrumenter har spesielt høy akselerasjons- og bremsekraft, og krever treføtter med svært høy vridningsstivhet.

Den perfekte trefoten for ditt bruksområde
Alle originale treføtter oppfyller de strenge spesifikasjonene og kvalitetskravene til Leica Geosystems. Valget bør helst tas på grunnlag av dine individuelle krav til presisjon.

Professional 5000: Maksimal hysterese på 1" (0,3 mgon) eller bedre
Professional 3000: Maksimal hysterese på 3" (1,0 mgon)
Professional 1000: Maksimal hysterese på 5" (1,5 mgon)

GDF321 GDF322

Hysteresen til Professional 5000-serien med treføtter er garantert til et maksimum på 1" (0,3 mgon) eller bedre. Fotskruene er vedlikeholdsfrie og sikrer en jevn bevegelse uten slark, selv under de mest krevende miljøforhold. Treføttene i denne serien anbefales til alle oppgaver som krever vinkelmålinger på under 3". Med minimal hysterese anbefaler vi å bruke Professional 5000-serien til alle motoriserte instrumenter.

GDF311 GDF312

Hysteresen til Professional 3000-serien med treføtter utgjør et maksimum på 3" (1,0 mgon). Fotskruene er vedlikeholdsfrie og har en større diameter. Dette tillater finjustering, selv når du bruker arbeidshansker under krevende miljøforhold. Treføttene er egnet for ikke-motoriserte TPS-instrumenter med en vinkelnøyaktighet fra 5" til 7" og GNSS-antennestasjoner, i tillegg til baksikt og kontroll.

GDF301 GDF302

Hysteresen til Professional 1000-serien med treføtter utgjør et maksimum på 5" (1,5 mgon). GDF101 og GDF102 er nyttige og rimelige treføtter under normal miljøforhold. Treføttene er egnet for ikke-motoriserte TPS-instrumenter med en vinkelnøyaktighet på 7" og GNSS-antennestasjoner med enkel frekvens.

Flere detaljer finner du i vår tilbehørskatalog

Oversiktlige valgmuligheter

Leica Geosystems tilbyr sitt originale tilbehør i tre serier for forskjellige krav. Professional 5000, Professional 300 og Professional 1000
Leica Geosystems tilbyr sitt originale tilbehør i tre serier for forskjellige krav. Professional 5000, Professional 300 og Professional 1000

Kvalitet

For å være presis: Hver detalj teller
For å være presis: Hver detalj teller

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.