Mobil kartlegging for samfunnssikkerhet, sikkerhet og teknisk etterforskning

Mobilt kartleggingsutstyr for samfunnssikkerhet, sikkerhet og kriminalteknikk

Utfordrende forhold i vanskelig terreng og under krevende værforhold sammen med døgnkontinuerlig beredskap? Planlegging av sikkerheten ved statsbesøk eller andre store arrangementer? Massekollisjoner, togulykker eller andre større ulykker som skal granskes? Vår teknologi kombinerer 3D-data fra luften, land eller vann med modelleringsmulighetene i vår sofistikerte programvare, og leverer konkret informasjon til sikkerhetsansvarlige, militærkommando eller grensepoliti.

Vår mobile kartleggingsløsning: håndholdt BLK2GO, bærbar Pegasus: Backpack og kjøretøymontert Pegasus:Two Ultimate, eller våre droneløsninger som gjør det mulig å samle inn mest mulig informasjon raskest mulig og med minst mulig utstyr.

Kartlegg store uteområder i 3D i sanntid mens du går eller kjører. Vår multisensor 3D-kartleggingsteknologi er allsidig og nøyaktig, og gjør det enkelt å innhente bildeinformasjon, geolokasjon og 3D-lasermålinger for omfattende åstedsundersøkelser.


Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Mobilt kartleggings- og droneutstyr for politietterforskning og samfunnssikkerhetLeica Pegasus: Backpack

Vårt bærbare kartleggingssystem registrerer kritiske punktskydata i 3D med høyoppløste bilder og centimeternøyaktighet både innendørs og utendørs, for sikkerhetsplanlegging, katastrofeevaluering, nødssituasjoner og håndtering av redningsaksjoner.
Vårt bærbare kartleggingssystem registrerer kritiske punktskydata i 3D med høyoppløste bilder og centimeternøyaktighet både innendørs og utendørs, for sikkerhetsplanlegging, katastrofeevaluering, nødssituasjoner og håndtering av redningsaksjoner.

Leica Pegasus:Two Ultimate

Kjøretøyuavhengig kartleggingssystem som er utviklet for å monteres på en bil, en båt eller et tog, og som registrerer både fullstendige 360-graders sfæriske bilder og LiDAR, for omfattende dokumentering av veier og gater til ulike samfunnssikkerhetsrelaterte bruksområder.
Kjøretøyuavhengig kartleggingssystem som er utviklet for å monteres på en bil, en båt eller et tog, og som registrerer både fullstendige 360-graders sfæriske bilder og LiDAR, for omfattende dokumentering av veier og gater til ulike samfunnssikkerhetsrelaterte bruksområder.

Leica BLK2GO

Den håndholdte mobile kartleggingsløsningen BLK2GO tar nøyaktige målinger mens du går, for å gjenskape rommet rundt deg. Ideell for sikkerhetsplanlegging, rask dokumentering av offentlige bygninger eller rask katastroferespons.
Den håndholdte mobile kartleggingsløsningen BLK2GO tar nøyaktige målinger mens du går, for å gjenskape rommet rundt deg. Ideell for sikkerhetsplanlegging, rask dokumentering av offentlige bygninger eller rask katastroferespons.

Leica Aibot

Registrer og kartlegg millioner av 3D-datapunkter sikkert fra luften, og få nøyaktige spatiale data og pålitelig lokasjonsinformasjon til sikkerhetsplanlegging, katastrofeevaluering, vann- og landrekognosering og grensesikkerhet.
Registrer og kartlegg millioner av 3D-datapunkter sikkert fra luften, og få nøyaktige spatiale data og pålitelig lokasjonsinformasjon til sikkerhetsplanlegging, katastrofeevaluering, vann- og landrekognosering og grensesikkerhet.

Beslektede bruksområder

Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Hvorfor velge oss

Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.
Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.

Applikasjoner

Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.
Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.

Løsninger

Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.
Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.

Læringssenter

Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.
Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.