Kriminaletterforskning

I de første fasene av en etterforskning vet ikke etterforskerne nøyaktig hvilke detaljer som kan være viktige for saken. Etterforskerne må levere tydelig, konsis og veldokumentert informasjon, inkludert de mest ømfintlige beviser – og har bare én sjanse til å gjøre det riktig.

Våre digitale løsninger bidrar til bevissikringen ved å registrere åstedet og visualisere det i sanntid, og ved å bidra med systematisk dokumentasjon og undersøkelse av åstedet, for eksempel ved georeferering av bevisene. "Gjennomflyginger" av digitale åsteder gir en oversikt over hele åstedet, identifiserer trusler mot åstedsintegriteten og beskytter fysiske beviser. Våre løsninger minimerer forstyrrelsene for publikum ved at et åsted kan åpnes raskere og saken bringes for retten.Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Registrer og bevar alle bevisene ved et åsted

Det er lett å gå glipp av bevis. En del av bekymringen til en åstedsgransker er om åstedet er tilstrekkelig dokumentert. Én liten detalj kan være forskjellen på å vinne eller tape en sak og sørge for rettferdighet for ofre og pårørende. I mange tilfeller kan bevisene bli liggende i flere måneder eller år, og viktig informasjon om åstedet kan gå tapt med tiden. Bruk av en digital etterforskningstvilling hjelper politi, rettsvesen og andre å få bedre forståelse av et hendelseforløp.

Analyse av prosjektilbaner

Vår 3D-laserskanningsteknologi hjelper åstedsundersøkere å opprette digitale gjengivelser av åsteder, som gir mulighet for sporing av prosjektilbaner og finne skytterens posisjon eller hensikt. Med Leica Map 360-programvare for åstedskartlegging kan du rekonstruere og kartlegge prosjektilbaner nøyaktig ut fra målte eller skannede prosjektilbanestenger, og merke alle beviser.

Analyse av blodflekkmønster

Dokumenter og digitaliser blodflekkene på åstedet med vår nøyaktige 3D-laserskanningsteknologi. Analyser treffsteder for å definere opprinnelsesområdet og produsere nøyaktig visualisering i 2D eller 3D. Leica Map360-programvaren hjelper deg å lage en blodflekkrapport med de kalkulerte resultatene.

Oppdag våre anbefalte løsninger for kriminaletterforskning


Rask, smidig og presis dokumentering av åsteder og åstedskartlegging for rettsdokumentasjon
field360

Registrer åstedet med Leica RTC360

Med RTC360 3D-laserskanner kan åsteder registreres med opptil 2 millioner punkter per sekund på mindre enn to minutter, og forhåndsregistreres på stedet. Med den doble skannefunksjonen aktivert på RTC360 fjernes bevegelige objekter som personer eller kjøretøy automatisk fra de endelige punktskydataene.

register360

Behandle dataene med Leica Cyclone FIELD 360 og Leica Cyclone REGISTER 360

De registrerte skannedataene forhåndsregistreres i felten, og vises i sanntid via mobilappen Cyclone FIELD 360, slik at brukerne raskt kan kvalitetskontrollere skanningene på stedet.

Rask etterbehandling av åstedet på kontoret med Cyclone REGISTER 360-programvaren.

map360-desktop

Lever en rekke ulike rapporter med Leica Map360

Vår programvare for åstedskartlegging, Map360, er en løsning for fullstendig rekonstruksjon av åsteder med fleksibilitet til å importere data fra en lang rekke ulike sensorer. Analyser åstedet med intuitive verktøy, for eksempel analyse av blodflekker og prosjektilbaner, kroppsplassering i 2D og 3D og annet. Map360 gjør det lett å overføre 3D-åstedsdataene til en nøyaktig og overbevisende digital etterforskningstvilling.

 

Håndholdt og presis løsning for måling i bilder fra åstedsdokumentasjon
blk3d

Registrer åstedet med Leica BLK3D

BLK3D er en måleløsning basert på fotografier. Hvert foto er en fullstendig måleoppføring som inneholder målinger av høyde, bredde og dybde. Målingene kan opprettes når som helst, direkte på åstedet eller senere ved hjelp av BLK3D-programvaren.

BLK3D gjør det også lett å måle på vanskelig tilgjengelige steder. Den bidrar til å unngå ombytting av tall og manglende eller unøyaktige målinger. Politi og utrykningspersonell kan dokumentere små til middels store åsteder direkte på stedet.

blk3d_desktop

Administrer og lever dataene med den integrerte BLK3D-programvaren

Eksporter 3D-bilder i PDF- eller JPG-format fra PC-en eller fra BLK3D via Wi-Fi. Send 3D bilder innhentet med BLK3D til datamaskinen, der de kan åpnes og redigeres med BLK3D desktop-programvare.

De registrerte 3D-målbare bildene kan brukes til å utarbeide avanserte rapporter som PDF med 2D-planer, bilder med 3D-målinger i bildet, samt svært nøyaktige 2D- og 3D-diagrammer.

 

Budsjettvennlig og intuitiv løsning for målinger og bevissikring på åsteder
Disto

Registrer området med Leica DISTO S910

DISTO S910 er en budsjettvennlig lasermåler som brukes til innendørs og utendørs bevissikring. Lasermåleren er utstyrt med en svært nøyaktig laserpeker og et linjekamera med 4x zoom. Intuitivt grensesnitt for enkel navigering i måleverktøy, og muligheten til vise sanntidsmålinger i 2D og 3D på åstedet. Det innebygde kameraet tar også et bilde av hver måling, som deretter legges inn i områdediagrammet.

disto_evidence_recorder

Administrere og levere data med bevissikringsenheten

Koble DISTO S910 til bevissikringsenheten. DISTO S910 leverer WiFi-hotspot som er kompatibel med alle Windows-baserte nettbrett eller styreenheter som bruker bevissikringsenheten.

Bevissikringsenheten lar deg gå gjennom 2D- og 3D-målingene for å finne eventuelle feil eller manglende punkter før du forlater området. Ved å importere målingene og linjearbeidet direkte i Map360 fra bevissikringsenheten, kan du også opprette nøyaktige og spennende diagrammer på noen få minutter.

 

Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

De 5 viktigste fordelene ved laserskanning i åstedsundersøkelser

Laserskanning gir etterforskere og andre mulighet til å samle inn data raskere, kartlegge åsteder på en sikrere måte, gå tilbake til et åsted når som helst, analysere beviser fra punktskyen og innhente vitnesynspunkter.
Laserskanning gir etterforskere og andre mulighet til å samle inn data raskere, kartlegge åsteder på en sikrere måte, gå tilbake til et åsted når som helst, analysere beviser fra punktskyen og innhente vitnesynspunkter.

Bruk av Leica Map360 og laserskanning til å finne prosjektilbaner i åstedsanalyser

Finn ut hvordan laserskannede data og DISTO™-målinger ble registrert og importert i et Map360-åstedsdiagram og rekonstruksjonsprogramvare for å analysere en prosjektilbane og bidra til å få den mistenkte dømt.
Finn ut hvordan laserskannede data og DISTO™-målinger ble registrert og importert i et Map360-åstedsdiagram og rekonstruksjonsprogramvare for å analysere en prosjektilbane og bidra til å få den mistenkte dømt.

Alle ressurser for åstedsgranskning

Bla gjennom et stort utvalg av ressurser for å finne ut hvordan andre bruker vår teknologi til å løse saker, og la våre eksperter forklare hvordan geospatial teknologi kan brukes i åstedsundersøkelser.
Bla gjennom et stort utvalg av ressurser for å finne ut hvordan andre bruker vår teknologi til å løse saker, og la våre eksperter forklare hvordan geospatial teknologi kan brukes i åstedsundersøkelser.

Hvorfor velge oss

Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.
Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.

Applikasjoner

Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.
Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.

Løsninger

Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.
Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.

Læringssenter

Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.
Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.