Avansert etterforskning av brann og eksplosjoner

The new Leica RCD30 camera is presently the only one in the market which is able to collect 80 MP RGBN multispectral imagery perfectly co-registered.

Hvordan kan du dokumentere et brann- eller eksplosjonssted når alt er dekket i sot og sverte fra brann og røyk?

Med vår teknologi kan du raskt og sikkert innhente viktig informasjon for å etterforske og klargjøre omstendighetene. Løsningene våre gir økt sikkerhet til nødetatene på åstedet og dokumenterer alle trinnene i en brannetterforskning. Ved å implementere standardiserte prosedyrer med pålitelige løsninger bidrar du til å innhente verdifull innsikt om hendelsen og kan rekonstruere de faktiske forholdene, selv om typen og omfanget av etterforskningen kan variere fra tilfelle til tilfelle.Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Sikre brannåstedet og overvåk responsteamenes sikkerhet

Redningsoperasjoner etter en brann er brannmannskapenes mest kompliserte og komplekse oppgaver. Sikkerheten er avgjørende når en struktur allerede har kollapset eller er i ferd med å gjøre det. Når redningsmannskapene ankommer åstedet, er omfattende rekognosering den første viktige oppgaven.

Strukturens stabilitet må analyseres, og strukturell overvåking må ved behov gjennomføres under hele operasjonen (for eksempel med Leica Geosystems totalstasjoner og GeoMoS-løsningen) øker sikkerheten for utrykningsteamene.


Dokumenter brann- eller eksplosjonssteder under utfordrende forhold

Sikkerheten er det viktigste hensynet på brannåsteder. Et brann- eller eksplosjonssted har økt risikofaktor med mulige farer, inkludert varme materialer, strukturer som kan kollapse, skadede strøm- og gassforsyningsledninger, bygningsrester, asbest, farlige restprodukter og andre giftige stoffer.

BLK360 Imaging laserskanner har en termisk bildefunksjon som viser et varmekart over brannåstedet, som kan bidra til å redusere risikoen for mannskapene som går inn i bygningen, redder ofrene og dokumenterer åstedet. Strukturens eller bygningens størrelse og miljøfaktorer kan spille en viktig rolle.

Store eller komplekse strukturer registreres best med RTC360 laserskanner. Den allsidige og robuste (IP54) skanneren er et ideelt verktøy for dataregistrering utendørs under vanskelige værforhold.


Bevar brannåstedet, fremstill detaljene visuelt med Virtual Reality (VR) og gi personalet opplæring når som helst og hvor som helst.

Lag fotorealistiske virtuelle virkeligheter fra dronedata eller 3D-punktskyer som gjør det mulig å gå tilbake til en digital versjon av brann- eller eksplosjonssteder. Inkluder bilder av bevismateriale, PDF-rapporter, 2D-data eller kommentarer, og utarbeid inngående opplæringsmiljøer med fleksible virtuelle scenarioer tilpasset dine behov. En oppslukende digital verden og interaksjon fra brukernes side, forsterket med haptiske eller lydbaserte stimuli, personperspektiv og en følelse av «tilstedeværelse» kompletterer fordelene ved virtuell opplæring.

Gi avdelinger, team og utrykningspersonell et VR-læringsmiljø som er egnet for instruktørstyrt undervisning eller fjernundervisning i eget tempo


Oppdag våre anbefalte løsninger for avansert brann- og eksplosjonsetterforskning


Rask, smidig og presis dokumentering av brannåsteder og åstedskartlegging for rettsdokumentasjon
rtc360

Dokumenter åstedet med Leica RTC360

Med RTC360 3D-laserskanner kan brann- og eksplosjonssteder registreres med opptil 2 millioner punkter per sekund på mindre enn to minutter, direkte på stedet.

RTC360 kan enkelt registrere små detaljer og romlige forhold med høy hastighet og millimeternøyaktighet, uavhengig av miljøforhold og størrelsen på stedet.

registrer

Behandle dataene med Leica Cyclone FIELD 360 og Leica Cyclone REGISTER 360

Registrerte skannedata visualiseres og forhåndsregistreres i sanntid direkte i felten med Cyclone FIELD 360-appen, slik at brukerne kan kvalitetskontrollere dataene.

Rask etterbehandling av 3D-miljøer på kontoret med Cyclone REGISTER 360-programvaren.

map360

Lever en rekke ulike rapporter med Leica Map360

Vår programvare for etterforskningskartlegging, Map360, kan integrere innsamlede skannedata direkte med for eksempel film fra overvåkingskameraer, bilder og andre relevante dokumenter, som samles i modeller for analyse og hypoteser. Resultatene av dataanalysen er lett tilgjengelig fra datamaskiner ved krimtekniske/branntekniske laboratorier og andre steder, og gjør det lett å gå tilbake til detaljene ved behov, også flere uker eller måneder etter brannen.

Map360 gjør det lett å overføre brann- og eksplosjonsdata i 3D til en nøyaktig og overbevisende digital etterforskningstvilling.

 

Ett-trykks 360 graders reality capture av et brannåsted med varmefotografering
blk360

Registrer åstedet med Leica BLK360

BLK360 registrerer omgivelsene i 3D med panoramabilder i farger over en svært nøyaktig punktsky. BLK360 veier bare 1 kg, og er det minste og letteste instrumentet i sitt slag. Det er også lett å bruke takket være betjeningen med én knapp. Alle som kan håndtere et nettbrett kan nå registrere omgivelsene med høyoppløste 3D-panoramabilder.

BLK360 kan ta varmefotografier takket være den innebygde termiske bildesensoren. Hver skanning inkluderer et termisk bildepanorama, slik at du kan se temperaturer i skanneområdet med fargeskala, og registrere energienheter for et brann- eller eksplosjonssted.

field360

Behandle og lever dataene med Leica Cyclone FIELD 360 og Leica Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition)

BLK360 bruker mobilappen Cyclone FIELD 360 til å strømme bilde- og punktskydata til en iPad eller endelige prosjektdata til Cyclone REGISTER 360 eller Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) via Wi-Fi. Med bilde- og punktskybehandling ute i felten samt autoregistrering på kontoret i begge programvarealternativene, gir BLK360 pluss den valgte programvaren en dramatisk strømlinjeforming av reality capture-prosessen – og gjør dermed teknologien mer tilgjengelig for alle.

 

Overvåking av strukturer for automatisert sikkerhet og redningsoperasjoner på et brannåsted
geomos

Overvåk bevegelser med totalstasjoner og en dedikert app fra Leica Geosystems

Med en totalstasjon og en innebygd app fra Leica Geosystems kan bevegelser i strukturer overvåkes automatisk og presist døgnet rundt, for å beskytte sikkerheten til responsteam og ofre.

manage_and_deliver

Kontinuerlig overvåking av bevegelser med Leica GeoMoS og Leica Geosystems totalstasjoner

For strukturer som skal overvåkes i lengre tid, kan det opprettes et automatisert overvåkingssystem. Løsningen består av en Leica totalstasjon og Leica GeoMoS-styreprogramvare på stedet, som registrerer alle bevegelser i strukturen 24 timer i døgnet. Involverte personer blir automatisk varslet om eventuelle bevegelser.

 

Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Brannetterforskning med Leica RTC360 laserskanner

Se hvorfor RTC360 er det beste verktøyet for kriminalteknikere hos Dubai-politiet, og forbedrer deres prosedyrer for etterforskning av brann og eksplosjoner med dokumentasjon og analyse på åstedet.
Se hvorfor RTC360 er det beste verktøyet for kriminalteknikere hos Dubai-politiet, og forbedrer deres prosedyrer for etterforskning av brann og eksplosjoner med dokumentasjon og analyse på åstedet.

Fotorealistisk virtuell virkelighet med laserskanning

Ved hjelp av RTC360 kan VR-utvikleren RiVR skape virtuelle miljøer for opplæring av fremtidens brann- og politimannskaper.
Ved hjelp av RTC360 kan VR-utvikleren RiVR skape virtuelle miljøer for opplæring av fremtidens brann- og politimannskaper.

Overvåking av deformering etter brann med Leica Geosystems totalstasjoner i det polske brannvesenet.

Redningsoperasjoner på brann- eller eksplosjonssteder og anleggsulykker er svært kompliserte, komplekse og farlige arbeidsoppgaver.
Redningsoperasjoner på brann- eller eksplosjonssteder og anleggsulykker er svært kompliserte, komplekse og farlige arbeidsoppgaver.

Hvorfor velge oss

Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.
Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.

Applikasjoner

Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.
Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.

Løsninger

Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.
Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.

Læringssenter

Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.
Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.