Software for Public Safety, Security and Forensics

Create a wide array of deliverables from the digital datasets with specialised software to revisit the Forensic Digital Twin and reconstruct the incident exactly as it was, with clear visibility of the scene details from multiple angles.

Move beyond presenting evidence in traditional formats. Provide detailed and informative diagrams, illustrations, 3D animations and flythroughs. An accurate, immersive 3D recreation of what has happened can often clarify incident details for investigators, witnesses, and courts, helping to recreate the scene and better understand the course of events.


Leica Cyclone: Behandling, modellering og håndtering av 3D-punktskyer

Leica Cyclone er den markedsledende programvaren for punktskybehandling, og gir det bredeste utvalget av behandlingsalternativer for 3D-laserskanningsprosjekter. Leica Cyclone består av ulike programvaremoduler for ulike behov og for alle typer teknisk etterforskning.

Appen Cyclone FIELD 360 sparer tid på kontoret gjennom optimal registrering og justering av skanninger direkte i felten. Med Cyclone FIELD 360 kan du merke dataene med kommentarer, følge skannerens bevegelse i felt, og visualisere de skannede dataene for å kontroller at alt er registrert før åstedet ryddes eller gjenåpnes.

Med Cyclone FIELD 360 Quick Plan kan du lage plantegninger over enkle romlayouter på stedet. Start modelleringen av rommene på stedet mens laserskanneren registrerer omgivelsene. Sveip langs veggene på skjermen, og angi punkter for vinduer og dører. Når du har fullført modelleringen av rommet, kan du eksportere og dele den ferdige 3D-modellen.

Når dataene er registrert på åstedet, kan du bruke rekonstruksjonsprogramvaren til å sette sammen datasettene. Cyclone REGISTER 360 automatiserer databehandlingen med veiledede arbeidsprosesser som drar nytte av de forhåndsregistrerte dataene fra Cyclone FIELD 360. REGISTER 360 bruker automatisk registrering til å hjelpe fagfolk på alle erfaringsnivåer å opprette rettsdokumentasjon og publisere til nettbaserte samarbeidsverktøy for videre etterforskningsarbeid.


Leica Map360: Importer, behandle, analyser, visualiser og lever ferdig dokumentasjon som kan brukes i retten

Leica Map360 er en del av den kriminaltekniske pakkeløsningen for kartlegging av hendelser, og er en kraftig og avansert CAD-programvare for områdediagrammer og rekonstruksjon av ulykker med brukervennlige verktøy som forbedrer kvaliteten av rekonstruksjoner og bevissikring som legges frem for domstolene.

Se et åsted fra flere vinkler eller bruk vitnevisning (Witness Viewpoints) for en 360 graders visning av et rekonstruert åsted. Dette er en enkel metode som avklarer hva et vitne kan eller ikke kan ha sett. Analyseverktøyene verifiserer datanøyaktigheten, beregner hastighet, moment og deformering, og analyserer kulebaner og blodspor ut fra bevisene som er målt på ulykkesstedet eller åstedet. Tilpass diagrammer og ulike visninger for å fremheve viktige områder på ulykkesstedet/åstedet, og kommuniser informasjonen og viktige bevis med vedlegg i en bevisrapport.

Map360 kan tilpasses og kommer i tre ulike versjoner (Map360 Sketch, Map360 Standard og Map360 Pro) med et stabilt brukergrensesnitt, toppmoderne teknologi og bedre brukeropplevelser. Programvaren kan brukes på selv de mest komplekse åsteder og ulykkessteder. Et avansert arbeidsområde er også tilgjengelig med full CAD-verktøypakke.


Leica TruView: Samarbeid med digitale virkelighetsdata når som helst, hvor som helst og på alle enheter

TruView visualiseringsprogramvare for punktskyer gir deg mulighet til å måle, integrere og samarbeide basert på innsamlede data eller vise åstedet dokumentasjon. De involverte i saken kan utforske beviser og informasjon fra åstedet som er registrert med laserskannere og presentert som punktskydata. De svært fleksible og raske måleresultatene fra åstedet er tilgjengelige for alle via USB-minnepinne, lokalt nettverk, private eller offentlige nettskyer.


Leica Infinity: Brukervennlig programvare for databehandling, rapportering og presentasjon av resultater

Leica Infinity er en brukervennlig databehandlingsprogramvare som kombinerer alle måledata (totalstasjoner, GNSS, droner), slik ta ulike datatyper kan konsolideres, administreres og behandles i ett prosjekt.

Med 3D-visualisering og integrerte bakgrunnskart kan Infinity-brukerne forbedre situasjonsbevisstheten og visualisere åsteder uten en gang å være på stedet.

Infinity kontorprogramvare inneholder alle nødvendige verktøy for å kartlegge alle detaljer fra et åsted med høy presisjon.

Med uendelige tilkoblingsmuligheter kan Infinity kobles direkte til ulike datakilder og tjenester. Ulike eksportformater sikrer at brukerne kan levere filer i ønsket format for rapportering eller videre analyse, samarbeid og etterforskning.


Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Hvorfor velge oss

Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.
Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.

Applikasjoner

Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.
Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.

Løsninger

Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.
Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.

Læringssenter

Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.
Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.