Brannetterforskning med Leica RTC360 laserskanner

Hvorfor politiet i Dubai bruker avansert 3D-teknologi til dokumentering av åsteder

Brannetterforskning i Dubai-politiet

Granskning og dokumentering av åstedet er en avgjørende fase etter en brann eller eksplosjon. Etterforskningens art og omfang varierer fra sak til sak, og derfor er det viktig at etterforskerne følger standardiserte prosedyrer og bruker det beste, mest velprøvde og raskeste utstyret.

Alle etterforskere må følge fire grunnleggende, men viktige trinn ved håndtering av fysiske bevis på et åsted:

  1. Identifisere, samle inn og bevare beviser
  2. Hindre forurensning
  3. Pakke og transportere beviser
  4. Opprette og følge en bevissikringskjede

Bevaring av bevisene er avgjørende under etterforskning av et brannåsted. Derfor er det behov for presis oppmåling av åstedet. Resultatet kan være en flerdimensjonal reproduksjon av de innsamlede bevisene. I denne artikkelen skal vi ta for oss det første trinnet, spesielt digital bevaring av beviser fra et brannåsted.

Brannetterforskning i Dubai 

Omhyggelig innsamling av en stor mengde komplekse data om strukturell skade på en bygning eller bygningsrester etter en brann, har vært en velkjent utfordring for etterforskere, spesielt med tanke på at innsamlingen må skje raskt av hensyn til sikkerheten på stedet. Farlige omgivelser og egenskapene til et brannåsted kan også skape ytterligere utfordringer for etterforskerne. Derfor har etterforskningsmiljøet generelt vært interessert i teknologier med bakkelaserskanning (rask og nøyaktig skanning fra sikker avstand).

Konvensjonelle metoder som fotografering med speilreflekskamera eller manuell innsamling av beviser på stedet kan være både farlig og medføre smitte som følge av faktorer som vær, lys, stråling og andre forhold.

Ved etterforskning etter en eksplosjon er det for eksempel viktig å studere virkningen av sjokkbølger, skadenes alvorlighet og retningen til fallende bygningsrester. Uten presis dokumentasjon av åstedet kan det være vanskelig å observere disse faktorene på senere stadier i etterforskningen, og faren for å gå glipp av bevismateriale blir høyere. Etter store ulykker er selv erfarne etterforskere utsatt for å gjøre feil, og det er vanskelig å sikre at alle observasjoner er tilstrekkelig dokumentert. Man kan gå glipp av noen av de viktige detaljene på åstedet når stedet ryddes og bygges opp igjen av andre involverte parter.

Etterforskning av brann og brannstiftelse etter eksplosjon 

3D-laserskanning kan brukes til å dokumentere brannåsteder på en mer inkluderende måte sammenlignet med tradisjonelle verktøy og metoder for åstedskartlegging og -analyse. 3D-laserskannere som Leica RTC360 kan enkelt registrere små detaljer og romlige forhold raskt, omfattende og med presisjon ned til 2,5 mm, uavhengig av miljøforhold og åstedets størrelse. Etterforskningsprogramvare som Leica Map360 kan integrere innsamlede skannedata direkte med for eksempel film fra overvåkingskameraer, bilder og andre relevante dokumenter, som samles i modeller for analyse og hypoteser. Resultatene av dataanalysen er lett tilgjengelig fra datamaskiner ved krimtekniske/branntekniske laboratorier og andre steder, og gjør det lett å gå tilbake til detaljene ved behov. Også flere uker eller måneder etter brannen.

Major (Dr.) Mohammad A. Alqassim hos politiet i Dubai leder et team med erfarne kriminaltekniske eksperter innen brannetterforskning, analyse av innsamlede bevis og bruk av etterforskningsresultatene i rettssystemet. Major Alqassim og teamet hans har i mange år brukt ulike bærbare og fastmonterte 3D-skannere til å implementere nye teknologier og få best mulig resultat i teamets daglige etterforskningsarbeid.

En av de store utfordringene i Dubai er krevende forhold på åstedene, med blant annet høye temperaturer, støvete/røykfylte omgivelser og ekstremt høy luftfuktighet. Dette kan gjøre det vanskeligere for etterforskerne å utføre arbeidet. Politiet i Dubai ønsket en enhet som kunne takle de krevende omgivelsene og fortsatt levere resultater, og som kunne brukes i våte omgivelser og ekstreme temperaturer.

Mens brannslukkingsarbeidet pågår, må både brannmannskapene og patruljene kunne bevege seg uhindret for å sikre bevisinnsamlingen og unngå forsinkelser i etterforskningen. For etterforskerne kan hver forsinkelse i bevisinnsamlingen føre til at nødvendig informasjon går tapt. Åstedets tilstand kan ha endret seg. I slike tilfeller er utfordringen å samle inn mest mulig upåvirkede data (punktskyer) så raskt som mulig med 3D-laserskanneren. Når skanningen på stedet er utført, utføres registrering og informasjonsmerking på kontoret av tekniske eksperter for å skape en visuell gjengivelse av skanneresultatene.

Leica RTC360 3D-laserskanner ble lansert i midten av 2018 for å håndtere disse utfordringene, og har nye funksjoner som VIS-teknologi (Visual Inertial System), innebygd speil og fulltids HDR-fotografering. Instrumentet har autokalibrering («kontroll og justering») som sikrer konsistent nøyaktige måleresultater. Den nye taggingsfunksjonen gjør det mulig å integrere fotobeviser, video og vitneobservasjoner i 3D-skanninger med programvaren Leica Cyclone FIELD 360. Den doble skannemuligheten i RTC360 laserskanner er en av de viktigste registreringsfunksjonene, som setter etterforskerne i stand til å registrere «støyfrie» data uten mennesker og objekter som beveger seg rundt på åstedet. Med lanseringen av RTC360 laserskanner ble etterforskernes behov og bruksområder endelig oppfylt.

Fire and Arson_Leica RTC360

Major (Dr) Mohammad A. Alqassim og teamet hans sammen med Dr Satendra Kumar, ekspert på samfunnssikkerhet og teknisk etterforskning hos Leica Geosystems, besluttet å undersøke implementeringen av denne nye teknologien ved registrering av åsteder (både på stedet og på kontoret) til audiovisuell rekonstruksjon og rapportering av åstedene. Fra begynnelsen av 2020 har det tekniske etterforskningsteamet hos Dubai-politiet brukt RTC360 til å registrere, kartlegge og analysere rapporterte branner. RTC360 halverer nesten tidsbruken på åstedet sammenlignet med eldre skannere og kartleggingsverktøy for åstedsregistrering med HDR. Nå  kan etterforskerne bruke live 3D datavisualisering og skannersporing med VIS-teknologi til tryggere og enklere registrering av åsteder. VIS har også gitt etterforskerne mulighet til å autoregistrere data på stedet. Avansert bilde- og videotagging, notasjon og mobil, app-basert dataregistrering på stedet i Cyclone Field 360-programvaren sparer verdifull tid på kontoret ved integrering av punktskyer, fotobevis, tagging og analyse i etterforskningsavdelingens databaser.

Konklusjon:

RTC360 laserskanner sikrer mer vellykket etterforskning gjennom riktig identifisering, innsamling og granskning av alt relevant teknisk bevismateriale. Laserskanneren har vist seg å være det beste verktøyet i sin klasse til åstedsdokumentering og analyse for etterforskerne hos Dubai-politiet og deres engasjement for å forbedre prosedyrene ved etterforskning av branner.

 

Hvis du ønsker mer informasjon om Leica RTC360 laserskanner og/eller løsninger for brannetterforskning fra Hexagon, kan du kontakte oss her. 


Headshot Major Alqassim 

Om Dr. Mohammad A. Alqassim

 

Dr. Mohammad A. Alqassim er en anerkjent og høyt dekorert internasjonal ekspert på teknisk etterforskning, med mer enn ti års erfaring med etterforskning av brann-, eksplosjons- og bygningsrelaterte lovbrudd. Han er nå leder for den tekniske etterforskningsavdelingen hos politiet i Dubai. Han har en doktorgrad fra universitet i Dundee innen teknisk etterforskning av sivile strukturer, og har fått Rashid Award for Scientific Outstanding Achievement for sin ekspertise. Han er blant de aller første som bruker 3D-teknologi i til teknisk etterforskning i Midtøsten-regionen, og har deltatt i en rekke profilerte og komplekse etterforskninger i forbindelse med brann og strukturelle kollapser i De forente arabiske emirater. Dr. Alqassim har fått flere utmerkelser på både nasjonalt og internasjonalt nivå for etterforskningsarbeidet sitt, International Safety Award - vinner – 2020, Parsons August Vollmer Leadership in Forensic Science Award, The Minister of Interior's Research Award, Dubai Medal of Excellence, General Commander Prize og The Minister of Interior's Excellence Award er bare noen av dem.Headshot Satendra Kumar 

Om  Dr. Satendra Kumar

 

Dr. Satendra Kumar er en internasjonalt anerkjent åstedsekspert med over 10 års erfaring på ulike nivåer i asiatiske politistyrker. I tillegg til erfaring fra felt har han en mastergrad og en doktorgrad i teknisk etterforskning med teknisk kriminaletterforskning som spesialitet. Han jobber nå som leder for samfunnssikkerhetssegmentet for fremvoksende markeder og EMEA-regionen hos Leica Geosystems og er kriminalteknisk rådgiver for Ministry of IT and Communication i India. Han er blant pionerene innen 3D-skanning av komplekse åsteder, og er engasjert i workshops og opplæring innen offentlig sikkerhet hos Interpol og andre internasjonale politiorganisasjoner med det formål å ta i bruk avansert etterforskningsteknologi på åsteder. Arbeidet hans innen offentlig sikkerhet i Asia, Midtøsten og Afrika har gitt ham flere internasjonale utmerkelser fra myndighetene i ulike land. Han er også anerkjent i USA innen felt som antiterror, kontraterrorisme, eksplosjonsdynamikk og kriminell atferd.